Pokyny k odstoupení

Právo na odstoupení od smlouvy

Máte právo odstoupit od této smlouvy do 100 dnů bez uvedení důvodu.

Lhůta pro odstoupení uplyne po 100 dnech ode dne, kdy zboží fyzicky převezmete Vy sami nebo Vámi uvedená jiná osoba kromě přepravce.

Chcete-li uplatnit právo na odstoupení od smlouvy, musíte nás (WITT international, P. O. Box 12, 34901 Stříbro, telefon: 374 619 900, e-mail: servis@witt-international.cz) o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy informovat jednoznačným prohlášením (např. dopisem zaslaným poštou, faxem nebo e-mailem). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení, ale není to povinné.
Pro dodržení lhůty pro odstoupení postačuje, když nám své sdělení o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy odešlete před uplynutím lhůty pro odstoupení.

Následky odstoupení

Jestliže od této smlouvy odstoupíte, vrátíme Vám všechny zaplacené částky, které jsme od Vás obdrželi a to bez zbytečného prodlení a v každém případě nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy obdržíme informaci o Vašem rozhodnutí odstoupit od této smlouvy. Pokud se s Vámi výslovně nedohodneme jinak, provedeme vrácení těchto prostředků stejnou platební metodou, kterou jste použili pro původní transakci, v každém případě Vám v důsledku tohoto vrácení nebudou účtovány žádné poplatky. Vrácení částky můžeme pozdržet, dokud neobdržíme zpět zboží, nebo dokud nedodáte doklad o tom, že jste zboží zpět odeslali, podle toho, co nastane dřív.

Zboží jste povinni zaslat zpět bez zbytečného odkladu a v každém případě nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám sdělíte, že od této smlouvy odstupujete. Lhůta je dodržena, pokud zboží odešlete zpět před uplynutím lhůty 14 dnů.

Náklady spojené s vrácením zboží hradíte Vy.

Odpovídáte pouze za jakékoli snížení hodnoty zboží, ke kterému dojde v důsledku jiné manipulace s ním, než jaká je nezbytná s ohledem na jeho povahu, vlastnosti a funkci.

Konec pokynů pro odstoupení od smlouvy

Servisní adresa:
WITT international, P. O. Box 12, 34901 Stříbro
Sídlo firmy:
Sieh an! Handelsgesellschaft mbH, Georgenstr. 29, D-92224 Amberg

Vzorový formulář pro odstoupení

Tento formulář vyplňte a zašlete, pouze pokud si přejete od smlouvy odstoupit, a to na adresu:
WITT international,
P. O. Box 12,
34901 Stříbro,
e-mail: servis@witt-international.cz

Tímto oznamuji/oznamujeme*, že odstupuji/odstupujeme* od své smlouvy:

o koupi následujícího zboží*:

o poskytnutí následující služby*:

objednaného*/přijaté* dne:

Jméno spotřebitele (spotřebitelů):

Adresa spotřebitele (spotřebitelů):

Podpis spotřebitele (spotřebitelů) (pouze pokud je tento formulář předáván v tištěné podobě):

Datum

* Nehodící se škrtněte.

Náš zpravodaj
Přihlaste se nyní a ušetřete!

Chci být informován/informována e-mailem o nabídkách, trendech a akcích nabízených na stránkách witt-international.cz (provozuje Sieh an! Handelsgesellschaft mbH) ...

Zobrazit více
NL-banner neu sacz