Informace společnosti Sieh an! Handelsgesellschaft mbH o ochraně osobních údajů

Od 25. května 2018 platí v celé Evropě jednotný předpis na ochranu osobních údajů (dále jen GDPR). V níže uvedených informacích o ochraně osobních údajů vám podáváme přehled o tom, jaké údaje společnost Sieh an! Handelsgesellschaft mbH, („WITT international“ a/nebo „my“ a/nebo „správce“) v souladu s GDPR zpracovává.

Tyto naše informace o ochraně osobních údajů si prosím pozorně přečtěte. Máte-li dotazy nebo poznámky týkající se našich informací o ochraně osobních údajů, kontaktujte nás na adrese servis@witt-international.cz.

Obsah

 1. Jméno a kontaktní údaje správce, který zpracování provádí
 2. Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů
 3. Účely zpracování osobních údajů, právní podklady a oprávněné zájmy, které musí správci nebo třetí osoby respektovat, a také kategorie příjemců
  1. Vyvolání našich internetových stránek / aplikací
   1. Protokolové soubory
   2. Cookies, tracking, pluginy sociálních médií
   3. Geolokace
  2. Uzavření, provádění a/nebo ukončení smlouvy
   1. Zpracování osobních údajů při uzavírání smlouvy
  3. Identita, bonita a postupování informačním agenturám
   1. Ověřování identity
   2. Ověřování bonity
   3. Využívání údajů k předcházení podvodům
   4. Zpracovatel
   5. Předávání údajů poskytovatelům přepravních služeb
   6. Postupování údajů o otevřených pohledávkách inkasním společnostem
  4. Zpracování údajů k marketingovým účelům
   1. Reklama zasílaná poštou
   2. Zpravodaj
   3. Zasílání doporučených produktů e-mailem
   4. Soutěže o ceny
  5. Internetová prezentace a optimalizace internetových stránek
   1. Cookies – všeobecné informace
    1. Souhlas
   2. Google Analytics
   3. Affilinet
   4. Používání služby Google AdWords
   5. Google Conversion Tracking
   6. Targeting
    1. Onsite targeting
    2. Reklamní partneři / cookies třetích stran
     1. Facebook-Pixel
    3. Možnost odvolání / opt out
    4. Re-Targeting
   7. Pluginy sociálních médií
    1. Facebook, Google+ a YouTube
   8. Social-Media-Plug-Ins
   9. Userlike
  6. Nabídky poukázek společnosti Sovendus GmbH
  7. Mobilní aplikace
  8. Zákaznický účet / uživatelský účet
  9. Navazování kontaktu
  10. Platby
 4. Vaše práva
  1. Přehled
  2. Právo vznést námitku
  3. Právo na odvolání souhlasu

1. Jméno a kontaktní údaje správce, který zpracování provádí

Tyto informace o ochraně osobních údajů platí pro zpracování osobních údajů společností

Sieh an! Handelsgesellschaft mbH
Georgenstraße 29
92224 Amberg
Deutschland

zastupovanou jejími jednateli Johann Kiener a Helga Mai

Telefon:               374619900
E-mailová adresa:      servis@witt-international.cz.

pro následující internetové stránky: www.witt-international.cz

2. Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů

Pověřence pro ochranu osobních údajů ve společnosti správce můžete kontaktovat na adrese

WITT international

- Pověřenec pro ochranu osobních údajů -

P. O. Box 12
349 01 Stříbro

Česká republika

E-mailová adresa:servis@witt-international.cz

3. Účely zpracování osobních údajů, právní podklady a oprávněné zájmy, které musí správci nebo třetí osoby respektovat, a také kategorie příjemců

3.1 Vyvolání našich internetových stránek / aplikací

3.1.1 Protokolové soubory

Při každém přístupu k internetovým stránkám / aplikacím se prostřednictvím příslušného internetového prohlížeče, používaného vaším koncovým zařízením, odesílají na server naší internetové stránky / aplikace, kde se dočasně ukládají do protokolových souborů, tzv. log files. Takto uložené datové sestavy obsahují následující údaje, které zůstávají uložené až do automatického smazání: datum a čas vyvolání stránky, název vyvolané stránky, IP adresa zařízení, z něhož byla stránka vyvolána, referenční URL (URL, z níž jste na naši internetovou stránku přišli), množství přenesených dat, doba načítání, produktové informace a informace o verzi vámi používaného internetového prohlížeče a také název vašeho poskytovatele internetového připojení.

Právní základ pro zpracování IP adresy poskytuje článek 6 odstavec 1 písmeno f) GDPR. Náš oprávněný zájem spočívá v hodnocení bezpečnosti a stability systému.

Bezprostřední závěr, týkající se vaší identity, není na základě těchto informací možný a my ho také nevyvozujeme.

3.1.2 Cookies, tracking, pluginy sociálních médií

V rámci naší internetové stránky / aplikace používáme tzv. cookies, nástroje pro sledován (tracking tools), metody pro zacílení (targeting) a také pluginy sociálních médií. O které metody se přesně jedná, jak přitom přesně postupujeme a jak k tomu využíváme vaše údaje, o tom podrobně pojednáváme níže.

3.1.3 Geolokace

Pokud jste u svého internetového prohlížeče, resp. operačního systému nebo v jiných nastaveních vašeho konkrétního koncového zařízení vyjádřili souhlas s tzv. geolokací, používáme tuto funkci k tomu, abychom vám mohli nabídnout individuální služby, vztahující se k vaší aktuální poloze (např. informaci o umístění pobočky, která je vám nejblíže). Údaje o vaší poloze využíváme výhradně pro tuto funkci. Jakmile používání ukončíte, údaje jsou vymazány.

3.2 Uzavření, provádění a/nebo ukončení smlouvy

3.2.1 Zpracování osobních údajů při uzavírání smlouvy

Pokud se zaregistrujete na některé z našich internetových stránek a uzavřete s námi smlouvu, zpracujeme údaje nutné pro uzavření, provádění nebo ukončení smlouvy. Mezi ně patří:

 • Jméno, příjmení
 • Fakturační a dodací adresa
 • E-mailová adresa
 • Telefonní číslo
 • Datum narození
 • Telefonní číslo

Právní základ v tomto případě poskytuje článek 6 odstavec 1 písmeno a) a b) GDPR, to znamená, že nám údaje poskytujete na základě příslušného smluvního vztahu mezi námi a vámi (např. vedení vašeho zákaznického účtu, zpracování kupní smlouvy). Povinnost zpracovávat vaši e-mailovou adresu pro nás vyplývá navíc také ze zákonných předpisů, na jejichž základě máme v případě nákupu prostřednictvím naší internetové stránky / aplikace povinnost odeslat elektronické potvrzení objednávky (článek 6 odstavec 1 písmeno c) GDPR).

Pokud vaše údaje nevyužíváme k marketingovým účelům (viz bod 3.3 níže), ukládáme údaje poskytnuté za účelem zpracování smlouvy až do uplynutí zákonné, resp. případně smluvně ujednané záruční doby a ručení. Po uplynutí této lhůty uchováváme informace o právním vztahu, vyžadované obchodními a daňovými právními předpisy, po dobu stanovenou zákonem. Po tuto dobu jsou vaše údaje znovu zpracovány výhradně v případě kontroly ze strany finanční správy.

Pro zpracování kupní smlouvy prostřednictvím našich internetových stránek / aplikací je dále nutné následující zpracování osobních údajů:

Údaje o vašich platbách předáváme námi pověřeným poskytovatelům platebních služeb, kteří platbu/platby zrealizují. Údaje o vaší dodací adrese předáváme námi pověřeným poskytovatelům přepravních služeb. Abychom zajistili, že bude dodávka zboží odpovídat vašim požadavkům, poskytujeme vaši e-mailovou adresu námi pověřeným poskytovatelům přepravních služeb a/nebo partnerům, kteří dodání provedou. Ti vás případně mohou před dodáním kontaktovat za účelem vyjasnění podrobností týkajících se dodávky. Příslušné údaje jsou poskytovány výhradně k uvedeným účelům a po provedení dodávky jsou opět smazány.

3.2.2 Identita, bonita a postupování informačním agenturám

3.2.2.1 Ověřování identity

Pokud je to nutné, prověřujeme za pomocí informací od poskytovatelů služeb vaši identitu. Právní základ v tomto případě tvoří článek 6 odstavec 1 písmeno b) a také písmeno f) GDPR. Oprávnění k těmto úkonům přitom vyplývá z ochrany vaší identity a z předcházení pokusům o podvod vůči nám. Okolnosti a výsledky našeho dotazování se po dobu trvání smluvního vztahu ukládají společně s vaším zákaznickým účtem, resp. jednorázovým účtem.

3.2.2.2 Ověřování bonity

Pokud jste si v rámci objednávky zvolili tzv. méně jistý způsob úhrady (platbu na fakturu nebo na splátky), platí následující:

Společnost WITT international a další zásilkové obchodní firmy v rámci Otto Group svým zákazníkům v zásadě umožňují zakoupení zboží s použitím méně jistého způsobu úhrady (např. nákup na fakturu, nákup na splátky).

Firmy, které svým zákazníkům umožňují méně jisté způsoby úhrady, mají oprávněný zájem na tom, aby se pokud možno co nejlépe ochránily před případným nezaplacením. To se děje mimo jiné ověřením bonity zákazníka předtím, než mu je umožněn nákup s použitím méně jistého způsobu úhrady. V rámci tohoto ověřování jsme oprávněni k tomu, abychom se dotázali společnosti Otto (GmbH & Co KG), zda zprostředkovaně obdržela negativní informaci o bonitě příslušného zákazníka od některé z výše uvedených zásilkových obchodních firem v rámci Otto Group. Dále jsme oprávněni poskytnout společnosti Otto (GmbH & Co KG) negativní informace o bonitě příslušného zákazníka. Ta je opět může poskytnout výše uvedeným zásilkovým obchodním firmám v rámci Otto Group ještě předtím, než tyto další zásilkové obchodní firmy poskytnou zákazníkovi možnost zvolit méně jistý způsob úhrady.

V případě informací o bonitě se jedná o informace o otevřených pohledávkách a o takové informace, z nichž bezprostředně vyplývá nebezpečí nezaplacení (např. insolvence, poradenství poskytované dlužníkům, prolongace z důvodu platební neschopnosti). Předtím, než negativní informace o otevřených pohledávkách předáme společnosti Otto (GmbH & Co KG), jsou zákazníci prostřednictvím upomínky na možnost předání těchto informací upozorněni. Dále jsme také oprávněni předávat společnosti Otto (GmbH & Co KG) informace o velmi atypických objednávkách (např. současné objednání velkého počtu kusů zboží na tutéž adresu s využitím různých uživatelských účtů) a dotazovat se na ně. Účelem je předcházet nezaplacení a ochrana našich zákazníků před zneužitím jejich uživatelských účtů, resp. ochrana jejich identity.

V případech, kdy si zákazník přeje uhradit objednávku méně jistým způsobem úhrady, jsme oprávněni použít informace získané společně s objednávkou k výpočtu pravděpodobnosti neuhrazení objednávky (interní posouzení). Tento výpočet pravděpodobnosti neuhrazení objednávky pomocí interního posouzení se opírá o uznávané matematické a statistické metody. Údaje používané v rámci interního posouzení vycházejí zejména z kombinace následujících kategorií údajů: adresa, věk, požadovaný způsob úhrady, způsob objednání a skupiny sortimentu. V rámci interního posouzení jsou využívány pouze údaje, které poskytl samotný zákazník.

V rámci kontroly bonity můžeme za použití automatizovaného procesu rozhodnout, zda vám bude umožněn požadovaný méně jistý způsob úhrady (nákup na splátky / na fakturu). Například v případě, že informační kancelář poskytne negativní informaci o vaší bonitě nebo při nevyhovujícím výsledku interního posouzení vám může být požadovaný způsob úhrady automaticky odepřen. Můžete u nás uplatnit právo na ruční prověření automatizovaného rozhodnutí. Kromě toho máte právo na poskytnutí vašeho vlastního stanoviska a také právo napadnout naše rozhodnutí.

Zpracování vašich údajů v rámci ověření bonity probíhá na základě článku 6 odstavce 1 písmene b) GDPR a článku 6 odstavce 1 písmene f) GDPR. V zásadě máme oprávněný zájem na provedení ověření bonity, jestliže si zvolíte méně jistý způsob úhrady (nákup na splátky / na fakturu).

Chtěli byste vědět, proč nemůžete využít všechny způsoby úhrady? Rádi vám odpovíme. Informační formulář si můžete stáhnout na adrese https://www.witt-international.cz/contact.html.

3.2.2.3 Využívání údajů k předcházení podvodům

Údaje, které uvedete v souvislosti s objednávkou, mohou být využity ke kontrole, zda se nejedná o atypický proces objednání (např. objednávka velkého množství zboží ve stejnou dobu na stejnou adresu s využitím různých zákaznických účtů). Na provádění takových kontrol máme oprávněný zájem. Právním základem pro zpracování je článek 6 odstavec 1 písmeno f) GDPR.

3.2.2.4 Zpracovatel

Witt international používá ke zpracování vašich údajů zpracovatele. Zpracovatel je fyzická nebo právnická osoba, úřad, zařízení nebo jiné pracoviště zpracovávající osobní údaje z pověření osoby zodpovědné za zpracování údajů. Zpracovatelé nepoužívají údaje pro své vlastní účely, ale zpracovávají je výhradně pro odpovědnou osobu. Pokud si například koupíte zboží u Witt international, odešlete mj. svou e-mailovou adresu Witt international za účelem odeslání potvrzení objednávky Witt international. Witt international je tedy odpovědný za toto zpracování dat. Za účelem odeslání potvrzení objednávky bude vaše e-mailová adresa odeslána poskytovateli služeb. Tento poskytovatel služeb poté převezme odeslání potvrzení objednávky pro zakoupené zboží. Za tímto účelem poskytovatel služeb zpracovává vaši e-mailovou adresu z pověření Witt international.

3.2.2.5 Předávání údajů poskytovatelům přepravních služeb

Za účelem dodání objednaného zboží spolupracujeme s poskytovateli logistických a přepravních služeb a/nebo s našimi partnery. Jim mohou být za účelem dodání objednaného zboží, resp. oznámení o dodání poskytovány níže uvedené údaje: jméno, příjmení, poštovní adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo.

Právním základem pro zpracování je článek 6 odstavec 1 písmeno b) GDPR.

3.2.2.6 Postupování údajů o otevřených pohledávkách inkasním společnostem

Pokud jste otevřené účty / splátky navzdory opakované upomínce nevyrovnali, můžeme potřebné údaje poskytnout inkasní společnosti za účelem provedení inkasa. Alternativně můžeme otevřené pohledávky inkasní společnosti postoupit. Ta se potom stane vlastníkem pohledávky a bude ji vymáhat pod vlastním jménem. Spolupracujeme s následující inkasní společností: EOS-Gruppe Hamburg. Právní základ pro poskytnutí údajů v rámci vymáhání pohledávky poskytuje článek 6 odstavce 1 písmeno b) GDPR; poskytování údajů v rámci prodeje pohledávky se řídí podle článku 6 odstavce 1 písmene f) GDPR.

3.3 Zpracování údajů k marketingovým účelům

3.3.1 Reklama zasílaná poštou

Máme v zásadě oprávněný zájem na využívání vašich údajů k marketingovým účelům. K vlastním marketingovým účelům a k marketingovým účelům třetích stran shromažďujeme následující údaje: jméno, příjmení, poštovní adresa, rok narození.

Uvedené údaje mohou být za tímto účelem předány třetím stranám (subjektům reklamy). Kromě toho jsme oprávněni ukládat vedle uvedených údajů také další osobní údaje, které o vás získáme při dodržení zákonných předpisů, a to k vlastním marketingovým účelům a také k marketingovým účelům třetích stran. Cílem je přizpůsobit reklamu, kterou vám zasíláme, vašim skutečným nebo předpokládaným potřebám, a neobtěžovat vás reklamou, která je pro vás nerelevantní.

K předávání dodatečně uložených údajů třetím osobám nedochází. Kromě toho správce údaje, které o vás získal, pseudonymizuje/anonymizuje za účelem použití pseudonymizovaných/anonymizovaných údajů k vlastním marketingovým účelům a také k marketingovým účelům třetích stran (subjektů reklamy). Pseudonymizované/anonymizované údaje mohou být rovněž využity pro individualizovanou online reklamní nabídku, přičemž poskytovatelem takové reklamy může být externí subjekt/agentura. Jako právní základ pro využívání osobních údajů k marketingovým účelům slouží článek 6 odstavec 1 písmeno f) GDPR

Upozornění na právo vznést námitku

Souhlas s využíváním vašich osobních údajů k výše uvedeným marketingovým účelům můžete kdykoliv, zdarma a s účinností do budoucnosti odvolat tím, že své sdělení zašlete poštou na adresu Sieh an! Handelsgesellschaft mbH, Georgenstraße 29, 92219 Amberg Deutschland, nebo na stránce https://www.witt-international.cz/contact.html.

Pokud vznesete námitku, budou vaše údaje pro další marketingové zpracování osobních údajů zablokovány. Poukazujeme na skutečnost, že v jednotlivých případech může ještě i po doručení vaší námitky dočasně docházet k rozesílání reklamních materiálů. Tato skutečnost je podmíněna technicky a potřebnými lhůtami pro zpracování a neznamená, že jsme vaši námitku ignorovali.

3.3.2 Zpravodaj

Na našich internetových stránkách / aplikacích vám poskytujeme možnost přihlášení k odběru zpravodaje. Aby při zadávání e-mailové adresy nedošlo k chybě, používáme tzv. metodu double opt-in (neboli metodu DOI). Poté, co jste svou e-mailovou adresu zadali do přihlašovacího políčka, zašleme vám na vámi uvedenou e-mailovou adresu potvrzovací odkaz. Až poté, co jste na tento potvrzovací odkaz klikli, uloží se vaše e-mailová adresa do seznamu adres pro odesílání našeho zpravodaje. Právní základ pro toto zpracování osobních údajů tvoří článek 6 odstavec 1 písmeno a) GDPR.

Upozornění na právo na odvolání souhlasu

Svůj souhlas můžete s účinností do budoucna kdykoliv odvolat tím, že své sdělení zašlete poštou na adresu Sieh an! Handelsgesellschaft mbH, Georgenstraße 29, 92219 Amberg Deutschland, nebo na stránce https://www.witt-international.cz/contact.html, popř. tím, že vyvoláte stránku pro odhlášení prostřednictvím odkazu na konci každého zpravodaje.

3.3.3 Zasílání doporučených produktů e-mailem

Jako stálý zákazník našeho internetového obchodu od nás dostáváte pravidelně přehled doporučených produktů e-mailem. Tento přehled doporučených produktů vám zasíláme bez ohledu na to, zda jste si objednali zpravodaj, nebo ne. E-mailovou adresu, kterou jste uvedli při nákupu, přitom využíváme k propagaci našeho vlastního zboží a/nebo služeb, jež souvisejí s produkty, které jste si u nás již objednali. Právní základ pro toto zpracování osobních údajů poskytuje článek 6 odstavec 1 písmeno f) GDPR.

Upozornění na právo vznést námitku

Námitku proti zasílání přehledu doporučených produktů nám můžete s účinností do budoucnosti kdykoliv zaslat poštou na adresu Sieh an! Handelsgesellschaft mbH, Georgenstraße 29, 92219 Amberg Deutschland, prostřednictvím internetové stránky https://www.witt-international.cz/contact.html, nebo prostřednictvím odkazu na konci každého e-mailu s přehledem doporučených produktů, aniž by vám tím vznikly jiné náklady než náklady na předání dle základních tarifů.

3.3.4 Soutěže o ceny

Pokud se zaregistrujete do soutěží o ceny, použijeme údaje, které nám při registraci poskytnete, k provádění smlouvy o účasti, zejména k předání informace o výhře a případné propagaci našich nabídek. Podrobné informace najdete v příslušných podmínkách účasti v dané soutěži o ceny. Právní základ tohoto zpracování osobních údajů tvoří článek 6 odstavec 1 písmeno a) GDPR, článek 6 odstavec 1 písmeno b) GDPR a také článek 6 odstavec 1 písmeno f) GDPR.

3.4 Internetová prezentace a optimalizace internetových stránek

3.4.1 Cookies – všeobecné informace

Na různých stránkách používáme cookies, abychom návštěvu našich internetových stránek zatraktivnili, abychom umožnili využívání určitých funkcí a abychom mohli využívání naší internetové stránky statisticky vyhodnotit. Cookies jsou malé textové soubory, které automaticky vytváří váš internetový prohlížeč a které se ukládají do vašeho koncového zařízení (počítač, tablet, smartphone apod.), zatímco navštěvujete naši stránku. Cookies ve vašem koncovém zařízení nezpůsobují žádné škody, neobsahují žádné viry, trojské koně ani jiný škodlivý software. Do souborů cookie se ukládají specifické informace, které se týkají použitého koncového zařízení. To ovšem neznamená, že na jejich základě bezprostředně získáváme informace o vaší identitě.

Většina námi používaných cookies je po skončení návštěvy naší stránky smazána (tzv. přechodné cookies, session cookies). Díky nim například můžete využívat zobrazení nákupního košíku přesahujícího jednotlivé stránky, takže můžete snadno vidět, které zboží právě v košíku máte a jaká je právě hodnota vašeho nákupu. Jiné cookies zůstávají uložené ve vašem počítači a umožňují nám váš počítač při vaší další návštěvě znovu rozpoznat (tzv. trvalé cookies, persistent cookies). Zejména tyto soubory cookie nám pomáhají učinit naši nabídku uživatelsky přívětivou, efektivnější a bezpečnější. Díky těmto souborům je například možné, že se vám budou zobrazovat informace speciálně přizpůsobené vašim zájmům.

Samozřejmě si můžete svůj internetový prohlížeč nastavit tak, aby do vašeho počítače naše cookies neukládal. Funkce nápovědy v panelu nabídek většiny webových prohlížečů vám objasní, jak můžete prohlížeči zabránit v přijetí nových souborů cookie, jak můžete prohlížeči umožnit, aby vás upozornil na přijetí nového souboru cookie, nebo jak můžete vymazat všechny dosud přijaté soubory cookie a zabránit ukládání všech dalších.

Postupujte takto:

V prohlížeči Internet Explorer

V nabídce „Nástroje“ zvolte bod „Možnosti internetu“.
Klikněte na kartu „Osobní údaje“.
Nyní můžete provést nastavení bezpečnosti pro oblast internetu. Zde si můžete nastavit, zda a které cookies mají být přijaty nebo odmítnuty.
Nastavení potvrďte kliknutím na „OK“.

V prohlížeči Firefox:

V nabídce zvolte „Možnosti“.
Klikněte na „Soukromí a zabezpečení“.
V rozbalovací nabídce zvolte „Ukládat podle vlastního nastavení“.
Nyní si můžete nastavit, zda mají být cookies přijímány, jak dlouho je chcete zachovat a dále můžete přidat výjimky, tedy internetové stránky, jejichž cookies chcete povolit, resp. zakázat vždy.
Nastavení potvrďte kliknutím na „OK“.

V prohlížeči Google Chrome:

Klikněte na nabídku Chrome na liště symbolů prohlížeče.
Zvolte „Nastavení“.
Klikněte na „Rozšířená nastavení“.
V bodě „Ochrana soukromí a zabezpečení“ klikněte na „Nastavení obsahu“.
V bodě „Soubory cookie“ můžete provést následující nastavení pro cookies:
Vymazat cookies
Cookies standardně blokovat
Cookies a údaje internetových stránek standardně smazat po zavření prohlížeče
Připustit výjimky pro cookies určitých internetových stánek nebo domén
Nicméně upozorňujeme na skutečnost, že v takovém případě zřejmě nebudete moci využívat veškeré funkce této internetové stránky v plném rozsahu.
Pokud se u těchto cookies a/nebo v nich obsažených informacích jedná o osobní údaje, právním základem pro zpracování osobních údajů je článek 6 odstavec 1 písmeno f) GDPR. Náš zájem optimalizovat naši internetovou stránku je přitom ve smyslu výše uvedeného předpisu považován za oprávněný.

Souhlas

Jak již bylo vysvětleno pod bodem 3.4.1 tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů, shromažďujeme a zpracováváme údaje shromážděné v souvislosti s používáním cookies částečně na základě souhlasu. Svůj souhlas udělíte, když v tomto online obchodě kliknete na tlačítko „Ok“ uvedené na banneru, který odkazuje na tyto texty souhlasů, nebo přímo na internetové stránky. Shromažďování a zpracování dat, která vycházejí z takto uděleného souhlasu, i právo na odvolání uděleného souhlasu jsou popsány níže.

Souhlas se službou Google Adwords / Remarketing:

Naše internetové stránky využívají službu Google Adwords. Google AdWords je online marketingový program společnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“). Přitom používáme funkci remarketingu v rámci služby Google AdWords. Prostřednictvím funkce remarketingu vám můžeme prezentovat reklamní sdělení vycházející z vašich zájmů na jiných internetových stránkách v rámci marketingové sítě Google. Za tímto účelem se analyzuje vaše chování při surfování na našich internetových stránkách, např. jaké nabídky jste si prohlíželi. Můžeme vám tak i po vaší návštěvě našich internetových stránek zobrazovat na online vyhledávači Google takzvané „Google reklamy“ a na jiných internetových stránkách pak individualizovanou reklamu. Jakmile navštívíte služby Google nebo internetové stránky v marketingové síti Google, uloží Google za tímto účelem ve vašem prohlížeči soubor cookie. Pomocí tohoto cookie budou evidovány vaše návštěvy. Cookie slouží k jednoznačné identifikaci vašeho webového prohlížeče, nikoli k identifikaci vaší osoby. Právní základ pro toto zpracování osobních údajů tvoří článek 6 odstavec 1 písmeno f) GDPR. Využívání cookies společností Google můžete deaktivovat, a odvolat tak svůj souhlas s užíváním služby Google AdWords / Google Remarketing, a to kliknutím na následující odkaz a stažením a nainstalováním pluginu, který je k dispozici zde: www.google.com/settings/ads/plugin. Bližší informace týkající se remarketingu společnosti Google a také prohlášení společnosti Google o ochraně osobních údajů najdete na adrese: www.google.com/privacy/ads/

Souhlas se službou Facebook Retargeting (Website Custom Audience):

Tyto internetové stránky obsahují pixel společnosti Facebook Ireland Limited (pixel Website Custom Audience). Prostřednictvím tohoto pixelu shromažďuje společnost Facebook Ireland Limited informace o používání těchto internetových stránek (např. informace o prohlíženém zboží). Tyto informace mohou být k vaší osobě přiřazeny pouze za použití dalších informací, které o vás společnost Facebook Ireland Limited uložila například na základě toho, že vlastníte účet na sociální síti „Facebook“. Na základě informací shromážděných pomocí tohoto pixelu je možné pro vás zobrazovat reklamy k našim nabídkám, které odpovídají zájmům z vašeho facebookového účtu (retargeting). Informace shromažďované pomocí pixelu může navíc společnost Facebook Ireland Limited sbírat, a nashromážděné informace může Facebook Ireland Limited používat k vlastním marketingovým účelům či k marketingovým účelům třetích osob. Společnost Facebook Ireland Limited tak může například z vašeho chování při surfování na těchto internetových stránkách vyvozovat určité zájmy, a tyto zájmy pak použít také k propagaci nabídek třetích osob. Společnost Facebook Ireland Limited může kromě toho spojovat informace shromážděné pomocí pixelu s dalšími informacemi, které o vás společnost Facebook Ireland Limited shromáždila prostřednictvím jiných internetových stránek a/nebo v souvislosti s využíváním sociální sítě „Facebook“, takže můžete mít u společnosti Facebook Ireland Limited uložený svůj profil. Tento profil lze využívat k marketingovým účelům. Bližší informace o ochraně osobních údajů u společnosti Facebook Ireland Limited obdržíte zde: https://www.facebook.com/policy.php.

Souhlas se službou Crito retargeting

Na této stránce používáme pixel „Criteo Dynamic Retargeting“ společnosti Criteo SA, 32 Rue Blanche, 75009 Paříž. To nám umožňuje cíleně a nezávisle na koncovém přístroji oslovit reklamou ty internetové uživatele, kteří se o náš obchod či produkty již v minulosti zajímali. K tomu sbíráme během Vaší návštěvy stránky bonprix či jiných provozovatelů informace o Vámi používané technice a rovněž uživatelském chování (např. použitý koncový přístroj, ID přístroje, vyvolaná stránka, zobrazené články atp.) a shromažďujeme je v reklamním ID. Tyto informace Criteo shrnuje a porovnává s informacemi jiných zájemců o koupi na základě nákupní skupiny, a to nám umožňuje, abychom Vám ukázali takové produkty, které by Vás rovněž mohly zajímat.
Pseudonymní analýzu uživatelského chování od Criteo můžete zakázat pomocí tohoto odkazu:
https://www.criteo.com/privacy/
Samozřejmě můžete nastavit i svůj prohlížeč tak, aby do budoucna nadále neodkládal na pevný disk cookies, nebo aby dosud uložené cookies smazal.

Právní základ pro toto zpracování osobních údajů tvoří článek 6 odstavec 1 písmeno a) GDPR (souhlas).

3.4.2 Google Analytics

Za účelem vytváření našich internetových stránek na základě potřeb a jejich pokračující optimalizace využíváme na základě článku 6 odstavce 1 písmene f) GDPR službu Google Analytics společnosti Google Inc. (dále jen „Google“). Google Analytics využívá tzv. cookies, tedy textové soubory, které se ukládají ve vašem počítači a umožňují analýzu používání internetové stránky. V této souvislosti jsou využívány pseudonymizované uživatelské profily a cookies. Informace o používání internetové stránky, vytvářené soubory cookies, jsou:

 • typ/verze prohlížeče,
 • používaný operační systém,
 • referenční URL (stránka navštívená předtím),
 • název přistupujícího počítače (IP adresa),
 • čas dotázání serveru.

Z pověření provozovatele této internetové stránky společnost Google využije tyto informace k vyhodnocení způsobu, jakým internetovou stránku využíváte, k sestavení zprávy o aktivitách internetové stránky a k poskytování dalších služeb spojených s používáním internetové stránky a internetu provozovateli internetové stránky. IP adresa, poskytovaná vaším internetovým prohlížečem v rámci Google Analytics, není přiřazována k jiným údajům společnosti Google. Ukládání cookies můžete odpovídajícím nastavením vašeho prohlížeče zakázat, nicméně upozorňujeme na skutečnost, že v takovém případě zřejmě nebudete moci využívat veškeré funkce této internetové stránky v plném rozsahu. Kromě toho můžete zamezit předávání údajů vytvářených soubory cookie a údajů vztahujících se k vašemu využívání internetové stránky (vč. vaší IP adresy) společnosti Google a také zpracování těchto údajů společností Google tím, že si stáhnete a nainstalujete plugin do prohlížeče, který je dostupný na této adrese: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=cz.

Alternativně k instalaci pluginu do prohlížeče můžete zejména u prohlížečů na mobilních koncových zařízeních zamezit získávání údajů službou Google Analytics tím, že kliknete na tento odkaz. Dojde k uložení souboru opt out cookie, který do budoucna zamezí shromažďování vašich údajů při návštěvě této stránky. Tento soubor opt out cookie je účinný pouze v tomto prohlížeči a pouze pro naši internetovou stránku a uloží se do vašeho zařízení. Pokud ve svém prohlížeči vymažete cookies, budete si muset tento opt out cookie znovu uložit. Další informace o ochraně osobních údajů v souvislosti s používáním služby Google Analytics najdete na stránce Google Analytics.

3.4.3 Affilinet

Za účelem správného zaznamenání prodejů a/nebo pozic ukládá společnost affilinet GmbH, Sapporobogen 6-8, 80637 München do koncového zařízení návštěvníka soubor cookie. Tento soubor cookie pochází z domény parners.webmaster-plan.com, resp. banners.webmasterplan.com. Cookies používané společností affilinet jsou při standardním nastavení internetového prohlížeče akceptovány. Pokud si ukládání těchto cookies nepřejete, deaktivujte si v internetovém prohlížeči přijímání cookies z příslušných domén. Cookies společnosti affilinet ukládají pouze ID zprostředkujícího partnera a také pořadové číslo návštěvníka, který na reklamní prostředek (banner, textový odkaz apod.) klikl. To je nutné pro realizaci platby. Na základě ID partnera lze po dokončení transakce zprostředkujícímu partnerovi přiřadit provizi, která mu má být vyplacena. Podrobnosti o ochraně osobních údajů najdete na adrese: https://www.affili.net/de/datenschutz

3.4.4 Používání služby Google AdWords

Naše stránka využívá službu Google AdWords. Google AdWords je online marketingový program společnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“).

Přitom používáme zaprvé funkci remarketingu v rámci služby Google AdWords. Díky funkci remarketingu můžeme uživatelům naší internetové stránky na jiných internetových stránkách v rámci sítě zobrazení Google (na stránce Google samotné, tzv. „reklama Google“ nebo na jiných internetových stránkách) prezentovat reklamy podle jejich zájmů. Za tím účelem je analyzována interakce uživatelů na naší internetové stránce, například to, o které nabídky se uživatel zajímal, abychom mohli uživatelům i po skončení návštěvy naší stránky zobrazit cílenou reklamu na jiných stránkách. Z toho důvodu Google ukládá do prohlížečů uživatelů, kteří využívají určité služby Google nebo navštěvují určité internetové stránky v síti zobrazení Google, určitý kód. Prostřednictvím tohoto kódu, označovaného jako cookie, jsou zaznamenávány návštěvy těchto uživatelů. Tento kód slouží k jednoznačné identifikaci internetového prohlížeče na určitém počítači a nikoliv k identifikaci osoby. Osobní údaje nejsou ukládány.

Používání cookies společnosti Google můžete deaktivovat tím, že kliknete na níže uvedený odkaz a stáhnete si a nainstalujete plugin, který na tomto odkazu najdete: https://www.google.com/settings/ads/plugin.

Bližší informace týkající se remarketingu společnosti Google a také prohlášení společnosti Google o ochraně osobních údajů najdete na adrese: http://www.google.com/privacy/ads/.

3.4.5 Google Conversion Tracking

Dále v rámci používání služeb Google AdWords využíváme tzv. Conversion Tracking. Pokud kliknete na reklamu napojenou na Google, uloží se do vašeho počítače / koncového zařízení soubor cookie pro sledování konverzí (conversion tracking). Platnost těchto cookies vyprší po 30 dnech, neobsahují žádné osobní údaje, a neslouží tedy k identifikaci osob. Informace, které jsou pomocí souborů cookie sledujících konverze získávány, slouží k vytváření statistických přehledů konverzí pro zákazníky AdWords, kteří se rozhodli sledovat konverze.

Právní základ pro toto zpracování osobních údajů tvoří článek 6 odstavec 1 písmeno f) GDPR.

Ukládání cookies můžete odpovídajícím nastavením vašeho prohlížeče zakázat, nicméně upozorňujeme na skutečnost, že v takovém případě zřejmě nebudete moci využívat veškeré funkce této internetové stránky v plném rozsahu. Kromě toho si ve svém prohlížeči můžete deaktivovat reklamy Google cílené podle vašich zájmů (v rámci sítě zobrazení Google) tím, že na adrese http://www.google.de/settings/ads aktivujete tlačítko „Vypnout“ nebo provedete deaktivaci na stránce http://www.aboutads.info/choices/. Další informace o možných nastaveních v souvislosti s tímto tématem a o ochraně osobních údajů najdete na adrese https://policies.google.com/privacy?hl=cz&gl=cz.

3.4.6 Targeting

Níže uvedené a námi používané metody zacílení (targeting) se řídí podle článku 6 odstavce 1 písmene f) GDPR. Targeting používáme, abychom zajistili, že se vám na vašich koncových zařízeních bude zobrazovat reklama odpovídající vašim skutečným nebo předpokládaným zájmům, a abychom vás zbytečně neobtěžovali reklamou, která vás nezajímá.

3.4.6.1 Onsite targeting

Za použití cookies na naší internetové stránce shromažďujeme a vyhodnocujeme informace sloužící k optimalizaci zobrazování reklamy. Tyto informace například obsahují informace o tom, které produkty jste si na našich internetových stránkách / v našich aplikacích prohlíželi. Shromažďovány a vyhodnocovány jsou výhradně pseudonymizované informace, které neumožňují vaši identifikaci. Informace v žádném případě nejsou přiřazovány k vašim osobním údajům. Na základě těchto informací vám na naší stránce můžeme zobrazovat nabídky, které se zaměřují speciálně na vaše zájmy podle toho, jak jste se jako uživatelé dosud chovali.

3.4.6.2 Reklamní partneři / cookies třetích stran

Spolupracujeme s reklamními partnery, abychom vám na naší stránce mohli nabídnout ještě zajímavější online nabídku. Za tím účelem jsou při návštěvě naší stránky ukládány také cookies našich reklamních partnerů (tzv. third party cookies). Do cookies našich reklamních partnerů se rovněž ukládají pseudonymizované informace o vašem uživatelském chování a o vašich zájmech během návštěvy naší stránky. Částečně jsou shromažďovány také informace, které byly k dispozici na jiných stránkách před návštěvou naší stránky. Na základě těchto informací vám zobrazujeme reklamu našich reklamních partnerů, odpovídající vašim zájmům. K ukládání osobních údajů ani k přiřazování uživatelských profilů k osobním údajům nedochází.

Zobrazování reklamy našich reklamních partnerů odpovídající vašim zájmům můžete zamezit příslušným nastavením cookies ve vašem prohlížeči.

3.4.6.2.1 Facebook-Pixel

Do této webové stránky je integrován pixel od Facebook Irland limited (webové stránky-Custom-Audience-Pixel). Pomocí pixel se shromažďují pseudonymizované informace o Vašem používání této webové stránky (např. informace o artiklech, které jste si prohlédli). Shromážděné informace mohou být použity k perzonalizované inzerci např. na Vašem Facebookovém kontě. Proti shromažďovaní informací můžete vznést námitku zde.

3.4.6.3 Možnost odvolání / opt out

Kromě již popsaných metod deaktivace můžete výše uvedeným technologiím zacílení zamezit také zcela obecně příslušným nastavením cookies ve vašem prohlížeči. Kromě toho máte možnost deaktivovat reklamu založenou na preferencích pomocí asistenta preferencí, kterého si můžete vyvolat zde.

3.4.6.4 Re-Targeting

Navíc používáme retargetingové technologie externích poskytovatelů, jako je např. Pixel společnosti Facebook Ireland Limited. Retargeting nám umožňuje sestavit naši online nabídku na míru návštěvníkovi tak, aby pro něj byla zajímavější. Díky tomu můžeme naší online reklamou na internetových stránkách našich partnerů cíleně oslovit ty návštěvníky, kteří se o náš obchod a naše produkty již zajímali. Na základě studií víme, že je zobrazování personalizované a na zájmu založené reklamy pro uživatele internetu zajímavější než reklama, ke které žádný takový osobní vztah nemá.

Za tímto účelem se používá soubor cookie, s jehož pomocí jsou získávány (pseudonymizované) informace o zájmech. Na základě těchto informací se vám na internetových stránkách našich partnerů zobrazuje reklama na naši nabídku, která je upravená podle vašich zájmů. K ukládání čistě osobních údajů ani k přiřazování uživatelských profilů k osobním údajům nedochází.

Pokud nechcete, aby se zobrazovala personalizovaná reklama, můžete ji deaktivovat pomocí následujících tří odkazů: Deaktivace služeb Criteo

3.4.7 Pluginy sociálních médií

Na naší internetové stránce používáme na základě článku 6 odstavce 1 písmene f) GDPR pluginy sociálních sítí Facebook, YouTube a Google+, abychom na nich propagovali naši společnost. S tím spojený marketingový záměr je podle GDPR považován za oprávněný zájem.

Účel a rozsah shromažďování údajů a jejich další zpracování a používání příslušným poskytovatelem, jakož i vaše práva s tím spojená a možnosti nastavení na ochranu vašeho soukromí najdete v příslušných prohlášeních o ochraně osobních údajů jednotlivých poskytovatelů, na něž odkazujeme níže.

Tím, že se předem odhlásíte ze stránek sociálních sítí a vymažete cookies, můžete zamezit tomu, aby sociální sítě během vaší návštěvy na stránce www.witt-international.cz přiřadily o vás shromážděné informace k vašemu uživatelskému účtu na příslušné sociální síti. Pokud si nepřejete, aby sociální sítě bezprostředně přiřazovaly údaje, získané prostřednictvím naší reklamy, k vašemu profilu, musíte se před návštěvou naší internetové stránky od příslušných sociálních sítí odhlásit. Nahrávání pluginů můžete také zcela zamezit pomocí doplňku pro váš prohlížeč, například blokátorem skriptů „NoScript“, který najdete na adrese: http://noscript.net.

3.4.7.1 Facebook, Google+ a YouTube

Na této stránce používáme sociální pluginy sítí Facebook a Google (Google+ a YouTube). Jedná se o nabídky amerických společností Facebook a Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (dále jen „Google“)).

Pokud navštívíte stránku, která takový plugin používá, vytvoří váš prohlížeč spojení s Facebookem, resp. Google a načte obsah těchto stránek. Vaše návštěva na internetové stránce tak může být případně zpětně vysledována společnostmi Facebook a Google, ačkoliv funkci sociálních pluginů aktivně nevyužíváte. Pokud máte účet na sítích Facebook nebo Google, můžete takové sociální pluginy používat a sdílet díky nim informace s vašimi přáteli. Společnost Sieh an! Handelsgesellschaft mbH nemá žádný vliv na obsah pluginů a na předávání informací.

Na svých internetových stránkách poskytují společnosti Facebook a Google podrobné informace o rozsahu, druhu, účelu a dalším zpracování vašich údajů. Najdete zde také podrobné informace o vašich právech a o možnostech nastavení ochrany vašeho soukromí.

Zásady ochrany osobních údajů společnosti
Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy.

Zásady ochrany osobních údajů společnosti
Google: http://www.google.com/intl/de/policies/privacy.

3.4.8 Social-Media-Plug-Ins

Na naší internetové stránce používáme na základě článku 6 odstavce 1 písmene f) GDPR pluginy sociálních sítí Facebook, YouTube a Google+, abychom na nich propagovali naši společnost. S tím spojený marketingový záměr je podle GDPR považován za oprávněný zájem.

Účel a rozsah shromažďování údajů a jejich další zpracování a používání příslušným poskytovatelem, jakož i vaše práva s tím spojená a možnosti nastavení na ochranu vašeho soukromí najdete v příslušných prohlášeních o ochraně osobních údajů jednotlivých poskytovatelů, na něž odkazujeme níže.

Tím, že se předem odhlásíte ze stránek sociálních sítí a vymažete cookies, můžete zamezit tomu, aby sociální sítě během vaší návštěvy na stránce www.witt-international.cz přiřadily o vás shromážděné informace k vašemu uživatelskému účtu na příslušné sociální síti. Pokud si nepřejete, aby sociální sítě bezprostředně přiřazovaly údaje, získané prostřednictvím naší reklamy, k vašemu profilu, musíte se před návštěvou naší internetové stránky od příslušných sociálních sítí odhlásit. Nahrávání pluginů můžete také zcela zamezit pomocí doplňku pro váš prohlížeč, například blokátorem skriptů „NoScript“, který najdete na adrese: http://noscript.net.

3.4.9 Userlike

Tato internetová stránka používá Userlike, live chat software společnosti Userlike UG (s omezením odpovědnosti).

Userlike používá „cookies“, textové soubory, které se ukládají ve vašem počítači a umožňují vést s vámi na internetové stránce osobní rozhovor ve formě chatu v reálném čase. Získané údaje se nepoužívají k osobní identifikaci uživatele této internetové stránky a nejsou spojovány s osobními údaji o nositeli pseudonymu.

Userlike je používán v zájmu jednoduché a rychlé komunikace se zákazníky, abychom mohli odpovědět na otázky týkající se našich online nabídek. To představuje oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR.

Další informace najdete v Zásadách ochrany osobních údajů na internetové stránce:
https://www.userlike.com/de/privacy_policy.

3.5 Nabídky poukázek společnosti Sovendus GmbH

Z důvodu poskytování aktuálních a pro vás zajímavých nabídek poukázek shromažďujeme v pseudonymizované a zašifrované podobě e-mailové adresy a IP adresy a předáváme je společnosti Sovendus GmbH, Moltkestr. 11, 76133 Karlsruhe (dále jen „Sovendus“) (článek 6 odstavec 1 písmeno b) a f) DSGVO). Pseudonymizovaná a zakódovaná e-mailová adresa se používá z důvodu zohlednění případné námitky proti zasílání reklamy společností Sovendus (článek 21 odstavec 3, článek 6 odstavec 1 písmeno c) DSGVO). IP adresa je společností Sovendus použita výhradně za účelem zabezpečení dat a zpravidla je po sedmi dnech anonymizována (článek 6 odstavec 1 písmeno f) DSGVO). Za účelem fakturace kromě toho předáváme společnosti Sovendus v pseudonymizované formě objednací číslo, hodnotu objednávky včetně měny, ID relace, kód poukázky a časové razítko (článek 6 odstavec 1 písmeno f) DSGVO). Jestliže se zajímáte o nabídku poukázek od společnosti Sovendus, vaše e-mailová adresa není zatížená žádnou námitkou a kliknete na banner nabízející poukázky (který se vám zobrazí pouze v případě, že jste nepodali žádnou námitku), předáme společnosti Sovendus za účelem vygenerování vaší poukázky v zašifrované podobě vaše oslovení, jméno a e-mailovou adresu (článek 6 odstavec 1 písmeno f) DSGVO).

Další informace o zpracování vašich osobních údajů společností Sovendus najdete v online prohlášení o ochraně osobních údajů na adrese www.sovendus.de/datenschutz.

3.6 Mobilní aplikace

Aplikace využívá mimo jiné technologii analýzy „adjust“ od společnosti adjust GmbH. Technologie adjust provádí analýzu na základě IP a Mac adres uživatelů, ovšem v anonymizované formě. Identifikace skutečné osoby není možná. Informace získávané použitím této technologie slouží výhradně k analýze funkčnosti a využívání aplikace. Jedná se o anonymizovaná hodnocení. Analýzy se používají výhradně k výzkumu trhu a také k optimalizaci a vývoji aplikace. Tím, že využíváte tuto internetovou stránku / aplikaci za účelem analýzy, vyjadřujete svůj souhlas se zpracováním takto získaných anonymizovaných údajů výše popsaným způsobem a k výše uvedeným účelům. Proti shromažďování a ukládání údajů můžete s účinností do budoucna kdykoliv podat námitku e-mailem na adresu optout@adjust.com.

3.7 Zákaznický účet / uživatelský účet

Abychom vám mohli poskytnout nejvyšší možné pohodlí, nabízíme vám trvalé uložení vašich osobních údajů prostřednictvím zákaznického/uživatelského účtu, chráněného heslem.

Založení zákaznického účtu je v zásadě dobrovolné. Pokud si zákaznický účet založíte, řídí se zpracování vámi poskytnutých údajů podle článku 6 odstavce 1 písmene b) GDPR. Po zřízení zákaznického účtu není opětovné zadávání údajů nutné. Navíc si můžete údaje uložené pod vaším zákaznickým účtem kdykoliv prohlédnout a upravit.

Založení zákaznického účtu je nutné pouze v případě, že chcete na internetové stránce / v aplikaci vytvořit objednávku – pak jsou údaje ze zákaznického účtu nutné k realizaci smlouvy. Právním základem pro zpracování osobních údajů je v tomto případě (navíc) článek 6 odstavec 1 písmeno b) GDPR.

Kromě údajů, na které jste dotazováni při odesílání objednávky, musíte při zakládání zákaznického účtu zadat vlastní heslo. To společně s vaší e-mailovou adresou umožňuje přístup k vašemu zákaznickému účtu. Své osobní přístupové údaje uchovávejte na bezpečném místě a především je neposkytujte žádné nepovolané třetí osobě. Uvědomte si prosím, že na naší internetové stránce automaticky zůstáváte přihlášeni i po jejím opuštění, pokud jste se aktivně neodhlásili. Svůj zákaznický účet můžete kdykoliv smazat. Uvědomte si ale, že tak nedochází k současnému vymazání údajů z uživatelského účtu, pokud jste si u nás už někdy objednali. Vymazání vašich údajů proběhne automaticky po uplynutí lhůt pro uchovávání, které pro nás platí na základě obchodního a daňového práva. Právním základem pro zpracování osobních údajů je článek 6 odstavec 1 písmeno c) GDPR a také článek 6 odstavec 1 písmeno f) GDPR.

Máte možnost nás kontaktovat několika různými způsoby: prostřednictvím kontaktního formuláře, e-mailem, telefonicky nebo poštou. Pokud nás kontaktujete, využijeme osobní údaje, které jste nám při této příležitosti dobrovolně poskytli, výhradně k tomu, abychom vás mohli kontaktovat a zpracovat váš požadavek.

Právní základ tohoto zpracování osobních údajů tvoří článek 6 odstavec 1 písmeno a), článek 6 odstavec 1 písmeno b) GDPR, článek 6 odstavec 1 písmeno c) GDPR a článek 6 odstavec 1 písmeno f) GDPR.

3.9 Platby

Informace týkající se plateb zpracováváme za účelem realizace platby, například pokud si zakoupíte nějaký produkt a/nebo nějakou službu prostřednictvím internetové stránky www.witt-international.cz. V závislosti na platební metodě předáme informace o platbě třetím osobám (například při platbě kartou vašemu poskytovateli platební karty).

Právní základ tohoto zpracování osobních údajů tvoří článek 6 odstavec 1 písmeno a), článek 6 odstavec 1 písmeno b) GDPR a článek 6 odstavec 1 písmeno f) GDPR.

4. Vaše práva

4.1 Přehled

Kromě práva na odvolání souhlasu, který jste nám poskytli, máte při splnění příslušných právních předpokladů další následující práva:

 • právo na informaci o tom, které osobní údaje o vás máme uložené (článek 15 GDPR), zejména můžete požadovat informaci o účelech zpracování, kategoriích osobních údajů, o kategoriích příjemců, jimž jsou nebo byly osobní údaje poskytovány, o plánované době uchovávání údajů, o původu vašich údajů, pokud nebyly získány přímo od vás;
 • právo na opravu nesprávných nebo na doplnění správných údajů (článek 16 GDPR),
 • právo na vymazání vašich údajů, které jsou u nás uložené (článek 17 GDPR), pokud nemáme povinnost dodržet zákonné nebo smluvní lhůty pro uchovávání nebo jiné zákonné povinnosti, resp. naše právo na další uchovávání;
 • právo na omezení rozsahu zpracování vašich údajů (článek 18 GDPR), pokud zpochybňujete správnost údajů, pokud je jejich zpracování protizákonné, ale vy odmítáte jejich vymazání; pokud správce údaje již nepotřebuje, pokud je ale potřebujete vy pro uplatnění, realizaci nebo obranu svých právních nároků nebo pokud jste podali námitku podle článku 21 GDPR;
 • právo na přenositelnost údajů podle článku 20 GDPR, to znamená, že máte právo požadovat, aby vám byly vybrané údaje o vás, které máme uložené, poskytnuty ve strukturovaném, běžném a strojově čitelném formátu, nebo aby byly poskytnuty jinému správci;
 • právo na podání stížnosti k dohledovému orgánu. Zpravidla se v takovém případě můžete obrátit na dohledový orgán v místě vašeho pobytu nebo výkonu práce nebo v sídle naší společnosti.
  Výše uvedená práva, která vůči nám máte, můžete uplatnit na adrese https://www.witt-international.cz/contact.html. Právo na přenositelnost údajů můžete uplatnit na adrese https://www.witt-international.cz/contact.html

4.2 Právo vznést námitku

Při splnění předpokladů podle článku 21 odstavce 1 GDPR lze proti zpracování osobních údajů podat námitku z důvodů, které vyplývají ze zvláštní situace dotčené osoby.

Výše uvedené obecné právo vznést námitku platí pro všechny účely zpracování, uvedené v této informaci o ochraně osobních údajů, které jsou zpracovávány na základě článku 6 odstavce 1 písmene f) GDPR. Na rozdíl od speciálního práva vznést námitku, které se týká zpracování osobních údajů ke komerčním účelům, jsme podle GDPR povinni akceptovat obecně vznesenou námitku pouze v případě, že uvedete důvody nadřazeného významu (například ohrožení života nebo zdraví).

4.3 Právo na odvolání souhlasu

Pokud jsme údaje zpracovali na základě vámi uděleného souhlasu, máte kdykoliv právo tento souhlas odvolat. Odvolání souhlasu neznamená, že se s vaším souhlasem zpracované údaje v okamžiku odvolání souhlasu stanou neúčinnými.

Zpravodaj
 • Exkluzivní kupóny
 • Trendy za nízké ceny
 • Poštovné zdarma
Poznámka k ochraně dat
Náš zpravodaj
Poštovné zdarma za Vaši registraci k odběru zpravodaje!
Poznámka k ochraně dat