Informace společnosti Sieh an! Handelsgesellschaft mbH o ochraně osobních údajů

Od 25. května 2018 platí v celé Evropě jednotný předpis na ochranu osobních údajů (dále jen GDPR). V níže uvedených informacích o ochraně osobních údajů vám podáváme přehled o tom, jaké údaje společnost  Sieh an! Handelsgesellschaft mbH, („WITT international“ a/nebo „my“ a/nebo „správce“) v souladu s GDPR zpracovává.

Tyto naše informace o ochraně osobních údajů si prosím pozorně přečtěte. Máte-li dotazy nebo poznámky týkající se našich informací o ochraně osobních údajů, kontaktujte nás na adrese servis@witt-international.cz.

Obsah

 1. Jméno a kontaktní údaje správce, který zpracování provádí
 2. Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů
 3. Účely zpracování osobních údajů, právní podklady a oprávněné zájmy, které musí správci nebo třetí osoby respektovat, a také kategorie příjemců
  1. Vyvolání našich internetových stránek / aplikací
   1. Protokolové soubory
   2. Cookies, tracking, pluginy sociálních médií
   3. Geolokace
  2. Uzavření, provádění a/nebo ukončení smlouvy
   1. Zpracování osobních údajů při uzavírání smlouvy
   2. Identita, bonita a postupování informačním agenturám
    1. Ověřování identity
    2. Ověřování bonity
    3. Využívání údajů k předcházení podvodům
    4. Zpracovatel
    5. Předávání údajů poskytovatelům přepravních služeb
    6. Postupování údajů o otevřených pohledávkách inkasním společnostem
  3. Zpracování údajů k marketingovým účelům
   1. Reklama zasílaná poštou
   2. Zpravodaj
   3. Zasílání doporučených produktů e-mailem
   4. Soutěže o ceny
  4. Webová prezentace a optimalizace internetových stránek (pomocí cookies) včetně souhlasů
   1. Cookies – obecné informace a povinnost udělit souhlas
   2. Možnosti intervence / nastavení prohlížeče
   3. Správa souhlasu OneTrust
   4. Souhlas s použitím jednotlivých webových služeb / shromažďování sledovacích údajů
    1. Naprosto nezbytné soubory cookie
     1. WASP (vlastní sledování webu)
     2. Chatovací bot Solvemate
    2. Souhlas se statistickými a analytickými cookies
     1. Google Conversion Tracking
     2. Google Analytics
     3. Google Firebase
     4. Adjust
    3. Souhlas s cookies pro marketingové účely
     1. Souhlas s technologií Criteo Retargeting
     2. Souhlas se službou Google Remarketing
     3. Souhlas se službou Meta Retargeting (Website-Custom-Audience)
     4. AWIN AG
     5. Google Adwords
     6. Uplatnění marketingu na trhu
     7. Personalizace GK AIR
     8. Vlastní sledování webu / retargeting / personalizace / hodnocení reklamních prostředků
     9. Souhlas se službou Criteo List-Upload
     10. Souhlas se službou Meta Custom Audiences List-Upload
    4. Social-Media-Plug-Ins
     1. Facebook, Google+ a YouTube
     2. WhatsApp
    5. Odvolání všech souhlasů
    6. Další zpracování sledovacích údajů pro oprávněné zájmy
     1. Oprávněné zájmy společnosti Sieh an! / zvážení zájmů
     2. Userlike
  5. Mobilní aplikace
  6. Zákaznický účet / uživatelský účet
  7. Navazování kontaktu
  8. Platby
  9. Hodnocení a komentáře zákazníků
 4. Vaše práva
  1. Přehled
  2. Právo vznést námitku

1. Jméno a kontaktní údaje správce, který zpracování provádí

Tyto informace o ochraně osobních údajů platí pro zpracování osobních údajů společností

Sieh an! Handelsgesellschaft mbH
Georgenstraße 29
92224 Amberg
Deutschland

zastupovanou jejími jednateli Alexander Fischer a Helga Mai

Telefon:               374619900
E-mailová adresa:      servis@witt-international.cz.

pro následující internetové stránky: www.witt-international.cz a WITT international aplikace.

2. Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů

Pověřence pro ochranu osobních údajů ve společnosti správce můžete kontaktovat na adrese

WITT international

- Pověřenec pro ochranu osobních údajů -

P. O. Box 12
349 01 Stříbro

Česká republika

E-mailová adresa:servis@witt-international.cz

3. Účely zpracování osobních údajů, právní podklady a oprávněné zájmy, které musí správci nebo třetí osoby respektovat, a také kategorie příjemců

3.1 Vyvolání našich internetových stránek / aplikací

3.1.1 Protokolové soubory

Při každém přístupu k internetovým stránkám / aplikacím se prostřednictvím příslušného internetového prohlížeče, používaného vaším koncovým zařízením, odesílají na server naší internetové stránky / aplikace, kde se dočasně ukládají do protokolových souborů, tzv. log files. Takto uložené datové sestavy obsahují následující údaje, které zůstávají uložené až do automatického smazání: datum a čas vyvolání stránky, název vyvolané stránky, IP adresa zařízení, z něhož byla stránka vyvolána, referenční URL (URL, z níž jste na naši internetovou stránku přišli), množství přenesených dat, doba načítání, produktové informace a informace o verzi vámi používaného internetového prohlížeče a také název vašeho poskytovatele internetového připojení.

Právní základ pro zpracování IP adresy poskytuje článek 6 odstavec 1 písmeno f) GDPR. Náš oprávněný zájem spočívá v hodnocení bezpečnosti a stability systému.

Bezprostřední závěr, týkající se vaší identity, není na základě těchto informací možný a my ho také nevyvozujeme.

3.1.2 Cookies, tracking, pluginy sociálních médií

V rámci naší internetové stránky / aplikace používáme tzv. cookies, nástroje pro sledován (tracking tools), metody pro zacílení (targeting) a také pluginy sociálních médií. O které metody se přesně jedná, jak přitom přesně postupujeme a jak k tomu využíváme vaše údaje, o tom podrobně pojednáváme níže.

3.1.3 Geolokace

Pokud jste u svého internetového prohlížeče, resp. operačního systému nebo v jiných nastaveních vašeho konkrétního koncového zařízení vyjádřili souhlas s tzv. geolokací, používáme tuto funkci k tomu, abychom vám mohli nabídnout individuální služby, vztahující se k vaší aktuální poloze (např. informaci o umístění pobočky, která je vám nejblíže). Údaje o vaší poloze využíváme výhradně pro tuto funkci. Jakmile používání ukončíte, údaje jsou vymazány.

3.2 Uzavření, provádění a/nebo ukončení smlouvy

3.2.1 Zpracování osobních údajů při uzavírání smlouvy

Pokud se zaregistrujete na některé z našich internetových stránek a uzavřete s námi smlouvu, zpracujeme údaje nutné pro uzavření, provádění nebo ukončení smlouvy. Mezi ně patří:

- Jméno, příjmení
- Fakturační a dodací adresa
- E-mailová adresa
- Telefonní číslo
- Datum narození
- Telefonní číslo

Právní základ v tomto případě poskytuje článek 6 odstavec 1 písmeno a) a b) GDPR, to znamená, že nám údaje poskytujete na základě příslušného smluvního vztahu mezi námi a vámi (např. vedení vašeho zákaznického účtu, zpracování kupní smlouvy). Povinnost zpracovávat vaši e-mailovou adresu pro nás vyplývá navíc také ze zákonných předpisů, na jejichž základě máme v případě nákupu prostřednictvím naší internetové stránky / aplikace povinnost odeslat elektronické potvrzení objednávky (článek 6 odstavec 1 písmeno c) GDPR).

Pokud vaše údaje nevyužíváme k marketingovým účelům (viz bod 3.3 níže), ukládáme údaje poskytnuté za účelem zpracování smlouvy až do uplynutí zákonné, resp. případně smluvně ujednané záruční doby a ručení. Po uplynutí této lhůty uchováváme informace o právním vztahu, vyžadované obchodními a daňovými právními předpisy, po dobu stanovenou zákonem. Po tuto dobu jsou vaše údaje znovu zpracovány výhradně v případě kontroly ze strany finanční správy.

Pro zpracování kupní smlouvy prostřednictvím našich internetových stránek / aplikací je dále nutné následující zpracování osobních údajů:

Údaje o vašich platbách předáváme námi pověřeným poskytovatelům platebních služeb, kteří platbu/platby zrealizují. Údaje o vaší dodací adrese předáváme námi pověřeným poskytovatelům přepravních služeb. Abychom zajistili, že bude dodávka zboží odpovídat vašim požadavkům, poskytujeme vaši e-mailovou adresu námi pověřeným poskytovatelům přepravních služeb a/nebo partnerům, kteří dodání provedou. Ti vás případně mohou před dodáním kontaktovat za účelem vyjasnění podrobností týkajících se dodávky. Příslušné údaje jsou poskytovány výhradně k uvedeným účelům a po provedení dodávky jsou opět smazány.

Dále jsme povinni vaše údaje porovnávat se sankčními seznamy / embargy týkajícími se osob (především finanční sankce vůči osobám na seznamech), abychom osobám na seznamu neumožnili přístup k hospodářským zdrojům či finančním prostředkům a dodrželi předpisy o zahraničním obchodu (článek 6 odst. 1 písmeno c) GDPR).

3.2.2 Identita, bonita a postupování informačním agenturám

3.2.2.1 Ověřování identity

Pokud je to nutné, prověřujeme za pomocí informací od poskytovatelů služeb vaši identitu. Právní základ v tomto případě tvoří článek 6 odstavec 1 písmeno b) a také písmeno f) GDPR. Oprávnění k těmto úkonům přitom vyplývá z ochrany vaší identity a z předcházení pokusům o podvod vůči nám. Okolnosti a výsledky našeho dotazování se po dobu trvání smluvního vztahu ukládají společně s vaším zákaznickým účtem, resp. jednorázovým účtem.

3.2.2.2 Ověřování bonity

Pokud jste si v rámci objednávky zvolili tzv. méně jistý způsob úhrady (platbu na fakturu nebo na splátky), platí následující:

Společnost WITT international a další zásilkové obchodní firmy v rámci Otto Group svým zákazníkům v zásadě umožňují zakoupení zboží s použitím méně jistého způsobu úhrady (např. nákup na fakturu, nákup na splátky).

Firmy, které svým zákazníkům umožňují méně jisté způsoby úhrady, mají oprávněný zájem na tom, aby se pokud možno co nejlépe ochránily před případným nezaplacením. To se děje mimo jiné ověřením bonity zákazníka předtím, než mu je umožněn nákup s použitím méně jistého způsobu úhrady. V rámci tohoto ověřování jsme oprávněni k tomu, abychom se dotázali společnosti OTTO Payments GmbH (OTTO Payments), která je jako právní nástupce společnosti Otto (GmbH & Co KG) provozovatelem koncernové informační kanceláře skupiny Otto Group, zda zprostředkovaně obdržela negativní informaci o bonitě příslušného zákazníka od některé z výše uvedených obchodních firem v rámci Otto Group. Dále jsme oprávněni poskytnout společnosti OTTO Payments negativní informace o bonitě příslušného zákazníka. Ta je opět může poskytnout výše uvedeným obchodním firmám v rámci Otto Group ještě předtím, než tyto další obchodní firmy poskytnou zákazníkovi možnost zvolit méně jistý způsob úhrady. Společnost OTTO Payments je navíc oprávněna využívat získané informace o bonitě pro vlastní účely ověřování bonity.

V případě informací o bonitě se jedná o informace o otevřených pohledávkách a o takové informace, z nichž bezprostředně vyplývá nebezpečí nezaplacení (např. insolvence, poradenství poskytované dlužníkům, prolongace z důvodu platební neschopnosti). Předtím, než negativní informace o otevřených pohledávkách předáme společnosti OTTO Payments, jsou zákazníci prostřednictvím upomínky na možnost předání těchto informací upozorněni. Dále jsme také oprávněni předávat společnosti OTTO Payments informace o velmi atypických objednávkách (např. současné objednání velkého počtu kusů zboží na tutéž adresu s využitím různých uživatelských účtů) a dotazovat se na ně. Účelem je předcházet nezaplacení a ochrana našich zákazníků před zneužitím jejich uživatelských účtů, resp. ochrana jejich identity.

V případech, kdy si zákazník přeje uhradit objednávku méně jistým způsobem úhrady, jsme oprávněni použít informace získané společně s objednávkou k výpočtu pravděpodobnosti neuhrazení objednávky (interní posouzení). Tento výpočet pravděpodobnosti neuhrazení objednávky pomocí interního posouzení se opírá o uznávané matematické a statistické metody. Údaje používané v rámci interního posouzení vycházejí zejména z kombinace následujících kategorií údajů: adresa, věk, požadovaný způsob úhrady, způsob objednání a skupiny sortimentu. V rámci interního posouzení jsou využívány pouze údaje, které poskytl samotný zákazník.

V rámci kontroly bonity můžeme za použití automatizovaného procesu rozhodnout, zda vám bude umožněn požadovaný méně jistý způsob úhrady (nákup na splátky / na fakturu). Například v případě, že informační kancelář poskytne negativní informaci o vaší bonitě nebo při nevyhovujícím výsledku interního posouzení vám může být požadovaný způsob úhrady automaticky odepřen. Můžete u nás uplatnit právo na ruční prověření automatizovaného rozhodnutí. Kromě toho máte právo na poskytnutí vašeho vlastního stanoviska a také právo napadnout naše rozhodnutí.

Zpracování vašich údajů v rámci ověření bonity probíhá na základě článku 6 odstavce 1 písmene b) GDPR a článku 6 odstavce 1 písmene f) GDPR. V zásadě máme oprávněný zájem na provedení ověření bonity, jestliže si zvolíte méně jistý způsob úhrady (nákup na splátky / na fakturu).

Chtěli byste vědět, proč nemůžete využít všechny způsoby úhrady? Rádi vám odpovíme. Informační formulář si můžete stáhnout na adrese https://www.witt-international.cz/contact.

3.2.2.3 Využívání údajů k předcházení podvodům

Údaje, které uvedete v souvislosti s objednávkou, mohou být využity ke kontrole, zda se nejedná o atypický proces objednání (např. objednávka velkého množství zboží ve stejnou dobu na stejnou adresu s využitím různých zákaznických účtů). Na provádění takových kontrol máme oprávněný zájem. Právním základem pro zpracování je článek 6 odstavec 1 písmeno f) GDPR.

3.2.2.4 Zpracovatel

Witt international používá ke zpracování vašich údajů zpracovatele. Zpracovatel je fyzická nebo právnická osoba, úřad, zařízení nebo jiné pracoviště zpracovávající osobní údaje z pověření osoby zodpovědné za zpracování údajů. Zpracovatelé nepoužívají údaje pro své vlastní účely, ale zpracovávají je výhradně pro odpovědnou osobu. Pokud si například koupíte zboží u Witt international, odešlete mj. svou e-mailovou adresu Witt international za účelem odeslání potvrzení objednávky Witt international. Witt international je tedy odpovědný za toto zpracování dat. Za účelem odeslání potvrzení objednávky bude vaše e-mailová adresa odeslána poskytovateli služeb. Tento poskytovatel služeb poté převezme odeslání potvrzení objednávky pro zakoupené zboží. Za tímto účelem poskytovatel služeb zpracovává vaši e-mailovou adresu z pověření Witt international.

3.2.2.5 Předávání údajů poskytovatelům přepravních služeb

Za účelem dodání objednaného zboží spolupracujeme s poskytovateli logistických a přepravních služeb a/nebo s našimi partnery. Jim mohou být za účelem dodání objednaného zboží, resp. oznámení o dodání poskytovány níže uvedené údaje: jméno, příjmení, poštovní adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo.

Právním základem pro zpracování je článek 6 odstavec 1 písmeno b) GDPR.

3.2.2.6 Postupování údajů o otevřených pohledávkách inkasním společnostem

Pokud jste otevřené účty / splátky navzdory opakované upomínce nevyrovnali, můžeme potřebné údaje poskytnout inkasní společnosti za účelem provedení inkasa. Alternativně můžeme otevřené pohledávky inkasní společnosti postoupit. Ta se potom stane vlastníkem pohledávky a bude ji vymáhat pod vlastním jménem. Spolupracujeme s následující inkasní společností: EOS-Gruppe Hamburg. Právní základ pro poskytnutí údajů v rámci vymáhání pohledávky poskytuje článek 6 odstavce 1 písmeno b) GDPR; poskytování údajů v rámci prodeje pohledávky se řídí podle článku 6 odstavce 1 písmene f) GDPR.

3.3 Zpracování údajů k marketingovým účelům

3.3.1 Reklama zasílaná poštou

Máme v zásadě oprávněný zájem na využívání vašich údajů k marketingovým účelům. K vlastním marketingovým účelům a k marketingovým účelům třetích stran shromažďujeme následující údaje: jméno, příjmení, poštovní adresa, rok narození.

Uvedené údaje mohou být za tímto účelem předány třetím stranám (subjektům reklamy). Kromě toho jsme oprávněni ukládat vedle uvedených údajů také další osobní údaje, které o vás získáme při dodržení zákonných předpisů, a to k vlastním marketingovým účelům a také k marketingovým účelům třetích stran. Cílem je přizpůsobit reklamu, kterou vám zasíláme, vašim skutečným nebo předpokládaným potřebám, a neobtěžovat vás reklamou, která je pro vás nerelevantní.

K předávání dodatečně uložených údajů třetím osobám nedochází. Kromě toho správce údaje, které o vás získal, pseudonymizuje/anonymizuje za účelem použití pseudonymizovaných/anonymizovaných údajů k vlastním marketingovým účelům a také k marketingovým účelům třetích stran (subjektů reklamy). Pseudonymizované/anonymizované údaje mohou být rovněž využity pro individualizovanou online reklamní nabídku, přičemž poskytovatelem takové reklamy může být externí subjekt/agentura. Jako právní základ pro využívání osobních údajů k marketingovým účelům slouží článek 6 odstavec 1 písmeno f) GDPR

Upozornění na právo vznést námitku

Souhlas s využíváním vašich osobních údajů k výše uvedeným marketingovým účelům můžete kdykoliv, zdarma a s účinností do budoucnosti odvolat tím, že své sdělení zašlete poštou na adresu Sieh an! Handelsgesellschaft mbH, Georgenstraße 29, 92219 Amberg Deutschland, nebo na stránce https://www.witt-international.cz/contact.

Pokud vznesete námitku, budou vaše údaje pro další marketingové zpracování osobních údajů zablokovány. Poukazujeme na skutečnost, že v jednotlivých případech může ještě i po doručení vaší námitky dočasně docházet k rozesílání reklamních materiálů. Tato skutečnost je podmíněna technicky a potřebnými lhůtami pro zpracování a neznamená, že jsme vaši námitku ignorovali.

3.3.2 Zpravodaj

Na našich internetových stránkách / aplikacích vám poskytujeme možnost přihlášení k odběru zpravodaje. Aby při zadávání e-mailové adresy nedošlo k chybě, používáme tzv. metodu double opt-in (neboli metodu DOI). Poté, co jste svou e-mailovou adresu zadali do přihlašovacího políčka, zašleme vám na vámi uvedenou e-mailovou adresu potvrzovací odkaz. Až poté, co jste na tento potvrzovací odkaz klikli, uloží se vaše e-mailová adresa do seznamu adres pro odesílání našeho zpravodaje. Právní základ pro toto zpracování osobních údajů tvoří článek 6 odstavec 1 písmeno a) GDPR.

Upozornění na právo na odvolání souhlasu

Svůj souhlas můžete s účinností do budoucna kdykoliv odvolat tím, že své sdělení zašlete poštou na adresu Sieh an! Handelsgesellschaft mbH, Georgenstraße 29, 92219 Amberg Deutschland, nebo na stránce https://www.witt-international.cz/contact, popř. tím, že vyvoláte stránku pro odhlášení prostřednictvím odkazu na konci každého zpravodaje.

3.3.3 Zasílání doporučených produktů e-mailem

Jako stálý zákazník našeho internetového obchodu od nás dostáváte pravidelně přehled doporučených produktů e-mailem. Tento přehled doporučených produktů vám zasíláme bez ohledu na to, zda jste si objednali zpravodaj, nebo ne. E-mailovou adresu, kterou jste uvedli při nákupu, přitom využíváme k propagaci našeho vlastního zboží a/nebo služeb, jež souvisejí s produkty, které jste si u nás již objednali. Právní základ pro toto zpracování osobních údajů poskytuje článek 6 odstavec 1 písmeno f) GDPR.

Upozornění na právo vznést námitku

Námitku proti zasílání přehledu doporučených produktů nám můžete s účinností do budoucnosti kdykoliv zaslat poštou na adresu Sieh an! Handelsgesellschaft mbH, Georgenstraße 29, 92219 Amberg Deutschland, prostřednictvím internetové stránky https://www.witt-international.cz/contact, nebo prostřednictvím odkazu na konci každého e-mailu s přehledem doporučených produktů, aniž by vám tím vznikly jiné náklady než náklady na předání dle základních tarifů.

3.3.4 Soutěže o ceny

Pokud se zaregistrujete do soutěží o ceny, použijeme údaje, které nám při registraci poskytnete, k provádění smlouvy o účasti, zejména k předání informace o výhře a případné propagaci našich nabídek. Podrobné informace najdete v příslušných podmínkách účasti v dané soutěži o ceny. Právní základ tohoto zpracování osobních údajů tvoří článek 6 odstavec 1 písmeno a) GDPR, článek 6 odstavec 1 písmeno b) GDPR a také článek 6 odstavec 1 písmeno f) GDPR.

3.4 Webová prezentace a optimalizace internetových stránek (pomocí cookies) včetně souhlasů

Stručné shrnutí
Společnost Sieh an! shromažďuje coby provozovatel této webové stránky witt-international.cz údaje o chování uživatelů na uvedené stránce (sledovací údaje). K nim mimo jiné patří údaj, které jednotlivé podstránky (stránky s detaily o výrobcích) byly vyvolány. Za tímto účelem může Sieh an! a / nebo partneři společnosti Sieh an! ukládat mimo jiné soubory cookie do prohlížeče používaného příslušným uživatelem. Shromažďování sledovacích údajů je obecně dovoleno jen, pokud jste k tomu dali předem svůj souhlas. Takový souhlas můžete udělit tím, že v „banneru cookie“ nahraném na stránkách witt-international.cz kliknete na tlačítko „OK“. Udělení souhlasu ale není nutné pro zpracování takových sledovacích údajů, které je nezbytné pro nabídku internetové stránky witt-international.cz. Sem spadá například ukládání souborů cookie za účelem zobrazení nákupního košíku. Informace o vašem uživatelském chování může společnost Sieh an! mimo jiné použít k tomu, aby vám na internetové stránce witt-international.cz zobrazovala zajímavé nabídky nebo vám na jiných stránkách zprostředkovala reklamu prostřednictvím personalizovaných obsahů (např. retargeting). Pokud mohou osobní údaje o vašem uživatelském chování na internetové stránce witt-international.cz používat i jiní poskytovatelé, např. za účelem „zvýšení obsahu vlastních informací“, probíhá takovéto použití i v těchto případech až poté, co jste k tomu předem dali svůj souhlas. Sledovací údaje, které společnost Sieh an! sama shromažďuje a ukládá, zpracovává Sieh an! výhradně v pseudonymizované podobě. Tím je zabráněno přiřazení údajů k vaší osobě. V těchto případech probíhá další zpracování údajů shromážděných na stránce witt-international.cz pravidelně na výhradní odpovědnost poskytovatele. V rámci tohoto zpracování mohou poskytovatelé předávat údaje do USA. Evropský soudní dvůr rozhodl, že Spojené státy jsou zemí s nedostatečnou úrovní ochrany údajů. V této souvislosti existuje zejména riziko, že vaše údaje budou zpracovány americkými institucemi/orgány pro účely kontroly a sledování, aniž byste proti tomu měli k dispozici dostatečné právní prostředky. Pokud chcete smazat jednotlivé soubory cookie uložené ve vašem prohlížeči, anebo se chcete dozvědět, kteří poskytovatelé služeb / poskytovatelé uložili soubory cookie do vašeho prohlížeče, můžete to provést / můžete se to dozvědět přes „preferenčního manažera“. Takový manažer se dá vyvolat například na stránkách [www.youronlinechoices.com]( https:// www.youronlinechoices.com). Kromě toho můžete svůj prohlížeč nastavit takovým způsobem, aby znemožňoval ukládání souborů cookie, resp. dovolil ukládat jen určité typy souborů cookie. Podrobnosti o možné změně nastavení běžných typů prohlížečů (mj. Google Chrome, Firefox) najdete v odstavci 3.4.2. tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů.

3.4.1 Cookies – obecné informace a povinnost udělit souhlas

Na této webové stránce používáme cookies. Cookies jsou malé textové soubory, které automaticky vytváří váš internetový prohlížeč a které se ukládají na vašem koncovém zařízení (laptop, tablet, smartphone apod.). V souboru cookie se ukládají informace, které se generují vždy v souvislosti se specificky používaným koncovým zařízením. To ovšem neznamená, že prostřednictvím nich bezprostředně získáváme informace o vaší identitě. Některé námi používané soubory cookie jsou po ukončení session prohlížeče zase smazány (tzv. přechodné cookies, session cookies). Díky nim vám můžeme například umožnit zobrazení nákupního košíku napříč všemi stránkami, z něhož můžete snadno vyčíst, kolik zboží máte právě v košíku a jaká je aktuální hodnota vašeho nákupu. Jiné cookies zůstávají uložené na vašem počítači a umožňují nám znovu rozpoznat váš počítač při další návštěvě (tzv. trvalé cookies, persistent cookies). Zejména tyto cookies slouží mimo jiné k tomu, abychom pro vás upravovali naši nabídku atraktivněji. Díky těmto souborům je například možné zobrazovat vám na internetové stránce witt-international.cz nebo v aplikaci Witt international informace speciálně uzpůsobené vašim zájmům.

Podle zákonných předpisů je ukládání informací na koncových zařízeních (stolní počítače, mobily, tablety apod.), např. ukládáním souborů cookie, ale i vyvolávání informací z koncových zařízení (sledování) zásadně dovoleno jen, pokud jste k tomu dali předem svůj souhlas. Souhlas ale nemusí být udělen, pokud je takové ukládání / vyvolání nezbytné pro nabídku webové stránky (mj. technicky nezbytné soubory cookie). Nezbytné je to například za účelem zajištění níže uvedených funkcí / dosažení níže uvedených cílů:

- zobrazení nákupního košíku,
- zobrazení poznámek,
- umožnění a zachování přihlášení,
- zajištění bezpečnosti systému.

Co se týká zpracování dat, která jsou nezbytná pro provoz webové stránky, nemáte právo vznést námitku. Proto je v preferencích k udělení souhlasu v nástroji Consent vždy jako aktivní uveden výběr „technicky nezbytné cookies“, který také ani nelze zrušit.
Webovou stránku witt-international.cz nebo aplikaci Witt international můžete použít, aniž by se k takovým účelům vyvolávaly údaje z vašeho koncového zařízení nebo se na něm ukládaly údaje, které nejsou nezbytné pro nabídku webové stránky witt-international.cz nebo aplikaci Witt international. Z tohoto důvodu je při použití webové stránky witt-international.cz nebo aplikaci Witt international, pokud jste k tomu nedali další souhlas, aktivní pouze „základní sledování“.

3.4.2 Možnosti intervence / nastavení prohlížeče

"Svůj internetový prohlížeč si samozřejmě můžete nastavit tak, aby vám určité cookies na vašem počítači neukládal. Funkce nápovědy v panelu nabídek většiny webových prohlížečů vám objasňuje, jak můžete prohlížeči zabránit, aby akceptoval nové soubory cookie, jak můžete zajistit, aby vás prohlížeč upozornil na to, že dostáváte nový soubor cookie, nebo také jak můžete vymazat všechny dosud přijaté soubory cookie a zabránit prohlížeči v ukládání všech dalších cookies.

V takovém případě postupujte takto:
V prohlížeči Internet Explorer:
1. V nabídce „Nástroje“ zvolte bod „Možnosti internetu“.
2. Klikněte na záložku „Ochrana osobních údajů“.
3. Nyní můžete provést nastavení bezpečnosti pro oblast internetu. Zde si můžete nastavit, zda a které cookies mají být přijaty nebo odmítnuty.
4. Nastavení potvrďte kliknutím na „OK“.

V prohlížeči Firefox:
1. V nabídce „Nástroje“ zvolte bod „Nastavení“.
2. Klikněte na „Ochrana osobních údajů“.
3. V rozbalovací nabídce zvolte „ukládat podle vlastního nastavení“.
4. Nyní si můžete nastavit, jestli se mají cookies přijímat, jak dlouho je chcete zachovat, a můžete přidat výjimky, kterým internetovým stránkám chcete vždy, resp. nechcete nikdy povolit používat cookies.
5. Nastavení potvrďte kliknutím na „OK“.

V prohlížeči Google Chrome:
1. Klikněte na nabídku Chrome na liště symbolů prohlížeče.
2. Nyní zvolte „Nastavení“.
3. Klikněte na „Zobrazit rozšířená nastavení“.
4. V bodě „Ochrana osobních údajů“ klikněte na „Nastavení obsahu“.
5. Pod záložkou „Cookies“ můžete provést následující nastavení pro cookies:
• Smazat cookies
• Standardně zablokovat cookies
• Standardně po ukončení prohlížeče smazat cookies a údaje webové stránky
• Povolit výjimky pro cookies určitých webových stránek nebo domén

Pokud chcete smazat jednotlivé soubory cookie uložené ve vašem prohlížeči, anebo se chcete dozvědět, kteří poskytovatelé služeb / poskytovatelé uložili soubory cookie do vašeho prohlížeče, můžete to provést / můžete se to dozvědět přes „preferenčního manažera“. Takový manažer se dá vyvolat například na stránkách www.youronlinechoices.com.

3.4.3 Správa souhlasu OneTrust

Pro správu vašich nastavení a zdokumentování souhlasů uživatelů našich služeb využíváme nástroj Consent („OneTrust“), jehož poskytovatelem je společnost OneTrust, LLC (hlavní sídlo ve Velké Británii: Cannon Green, 27 Bush Lane, London EC4R 0AA, Velká Británie a hlavní sídlo v USA: 1350 Spring Street NW, Suite 500, Atlanta, Georgia 30309, USA ). OneTrust se používá mj. s cílem uložit nastavení cookie pro celou webovou stránku. OneTrust ukládá informace o kategoriích souborů cookie, které používá webová stránka, a o tom, jestli uživatelé dali souhlas s použitím jednotlivých kategorií nebo jej odvolali. To nám umožňuje zabránit, aby se cookies ukládaly v prohlížeči uživatele v každé kategorii, jestliže nebyl dán souhlas pro jednotlivé kategorie. OneTrust používá pro ukládání informací soubory cookie, které mají běžnou dobu životnosti jeden rok, takže jsou ukládána nastavení vracejících se návštěvníků.

3.4.4 Souhlas s použitím jednotlivých webových služeb / shromažďování sledovacích údajů

"Jak již bylo uvedeno v odstavci 3.4.1. tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů, společnost Sieh an! shromažďuje a zpracovává sledovací údaje částečně na základě souhlasu. Tento souhlas udělíte tím, že na webové stránce witt-international.cz nebo v aplikaci Witt international kliknete na tlačítko „OK“ uvedené na banneru, jenž odkazuje na tyto texty týkající se udělení souhlasu. Kliknutím na tlačítko „OK“ udělíte svůj souhlas s tím, aby společnost Sieh an! ukládala údaje na vašem koncovém zařízení (např. ukládáním cookies) nebo vyvolávala údaje z vašeho koncového zařízení. Kliknutím na tlačítko „OK“ udělíte také souhlas s použitím určitých funkcí pro marketingové účely, jejichž použití vyžaduje samo o sobě udělení souhlasu. Kromě toho můžete kliknout na „Nastavení“ v banneru a tam spravovat své preference týkající se souhlasu. Tam jsou cookies rozlišeny na „funkční“, „statistické a analytické“ a dále na „cookies pro marketingové účely“. Zpracování údajů, jež probíhají v souvislosti s těmito funkcemi pro marketingové účely, jsou popsána níže (odstavec 3.4.4.1. až odstavec 3.4.4.7 tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů).

Všechna zpracování údajů, která jsou prováděna na základě vašeho souhlasu uděleného kliknutím na tlačítko „OK“, slouží témuž účelu, totiž k „marketingovým účelům“.

Všechny souhlasy, které jste udělili, můžete odvolat kliknutím na tlačítko „ok“ zobrazené v banneru kliknutím sem.

vše odvolat

3.4.4.1.1 WASP (vlastní sledování webu)

Používáme vlastní technologii sledování webu na základě čl. 6 odst. (1) písm. f) GDPR (oprávněný zájem). Údaje shromážděné pomocí této technologie o vašem uživatelském chování na našich webových stránkách zpracováváme pro různé účely. Tyto účely, jimiž sledujeme oprávněné zájmy, zahrnují: měření návštěv a prokliků interních webových stránek; zajištění činnosti jednotlivých funkcí na našich webových stránkách; měření zobrazení jednotlivých podstránek na našem webu. Údaje, které shromažďujeme prostřednictvím naší vlastní technologie sledování webu, jsou výhradně pseudonymizovány nebo zpracovávány v pseudonymizované podobě. Díky tomu není možné přiřadit data přímo k vaší osobě bez doplnění samostatně uložených informací. Technologie sledování webu WASP je založena na softwaru Snowplow.

3.4.4.1.2 Chatovací bot Solvemate

Chatovací bot nabízí uživateli možnost získat odpovědi na otázky nepřetržitě. Kromě toho nám může uživatel prostřednictvím digitálních formulářů v chatbotu zadávat zakázky ke zpracování.

Pokud použijete vstupní pole, budou Vámi zadané údaje, jako je e-mailová adresa a jméno, námi shromažďovány za účelem zodpovězení Vašich dotazů. Právním základem je čl. 6 odst. 1 bod 1 písm. b a čl. 6 odst. 1 bod 1 písm. f DSGVO.

Naším oprávněným zájmem je zajistit bezproblémový servis zákazníkům.

Při prvním použití chatbota je uživateli jednorázově přidělen "univerzální jedinečný identifikátor" (UUID). Ten umožňuje kdykoli pokračovat v přerušené konverzaci, vyhledávání nebo zadávání údajů v chatbotu (podobně jako soubory cookie na webových stránkách). Ten se také ukládá do událostí. Identifikátor UUID zůstává uložen v prohlížeči a je přiřazen uživateli, dokud nejsou lokální data smazána.

Údaje zadané prostřednictvím chatbota shromažďuje náš zpracovatel objednávek (Firma Solvemate, Friedrichstraße 114A, 10117 Berlín) a poskytuje nám je ve zpracované podobě k vyhodnocení.

3.4.4.2 Souhlas se statistickými a analytickými cookies
3.4.4.2.1 Google Conversion Tracking

V rámci používání služby Google AdWords využíváme dále tzv. Conversion Tracking (sledování konverzí). Pokud kliknete na reklamu vloženou na Googlu, uloží se do vašeho počítače / koncového zařízení soubor cookie pro sledování konverzí (conversion tracking). Platnost těchto cookies vyprší po 30 dnech, neobsahují žádné osobní údaje, a neslouží tedy k identifikaci osob. Informace, které jsou získávány pomocí souborů cookie sledujících konverze, slouží k sestavení statistik konverzí pro zákazníky AdWords, kteří se rozhodli pro sledování konverzí.
Právním podkladem pro toto zpracování osobních údajů je článek 6 odstavec 1 písmeno f) nařízení GDPR.
Odpovídajícím nastavením softwaru svého prohlížeče můžete zabránit ukládání cookies; nicméně vás upozorňujeme na to, že se může stát, že v takovém případě nebudete moci v plném rozsahu využívat veškeré funkce této internetové stránky. Kromě toho si ve svém prohlížeči můžete deaktivovat reklamy na Googlu a na internetu cílené podle vašich zájmů (v rámci sítě zobrazení Google) tím, že na adrese http://www.google.de/settings/ads aktivujete tlačítko „Vypnout“ nebo provedete deaktivaci na stránce http://www.aboutads.info/choices/. Další informace o možných nastaveních v souvislosti s tímto tématem a o ochraně osobních údajů najdete na adrese https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/?fg=1.

3.4.4.2.2 Google Analytics

Za účelem uzpůsobení stránek itt-international.cz a aplikaci Witt international příslušným konkrétním potřebám a na podporu našich marketingových aktivit (např. formou vytvoření Targeting Audiences) probíhá na základě vámi uděleného souhlasu zpracování údajů službou Google Analytics. Google Analytics je služba webové analýzy od společnosti Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland („Google“). Google Analytics používá mimo jiné tzv. cookies (tedy textové soubory) a podobné technologie, které se ukládají na vašem koncovém zařízení a které umožňují analyzovat používání internetové stránky. Tyto informace slouží k vyhodnocení vašeho používání webových stránek a k sestavení zpráv o aktivitách na webových stránkách. Zpracování údajů poté, co je předáme společnosti Google Ireland Limited, provádí společnost Google jako jediný pověřenec pro ochranu údajů. V této souvislosti může společnost Google Ireland Limited, která nese výhradní odpovědnost za ochranu údajů, ukládat údaje o vás v USA. Evropský soudní dvůr rozhodl, že Spojené státy jsou zemí s nedostatečnou úrovní ochrany údajů. V této souvislosti existuje zejména riziko, že vaše údaje budou zpracovány americkými institucemi/orgány pro účely kontroly a sledování, aniž byste proti tomu měli k dispozici dostatečné právní prostředky. Právním podkladem pro toto zpracování osobních údajů je článek 6 odstavec 1 písmene a) nařízení GDPR (souhlas).

Svůj souhlas udělený s ohledem na používání služby Google Analytics můžete kdykoli odvolat jeho zrušením v kategorii „Statistické cookies a služby“.

Bližší informace o ochraně osobních údajů ve společnosti Google najdete zde.

Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat v naší správě preferencí.

3.4.4.2.3 Google Firebase

Používání služby Google Firebase Analytics vyžaduje předání vašich osobních údajů společnosti Google Ireland Limited. Takové další zpracování údajů, jakož i zpracování údajů poté, co jsme je předali společnosti Google, provádí společnost Google jako jediný správce podle zákona o ochraně údajů. Pokud společnost Google Ireland Limited zpracovává vaše údaje jako jediný správce podle zákona o ochraně osobních údajů, je možné, že vaše údaje budou předány společností Google Ireland Limited do USA. Evropský soudní dvůr rozhodl, že Spojené státy jsou zemí s nedostatečnou úrovní ochrany údajů. V této souvislosti existuje zejména riziko, že vaše údaje budou zpracovány americkými institucemi/orgány pro účely kontroly a sledování, aniž byste proti tomu měli k dispozici dostatečné právní prostředky nápravy. Google Firebase se používá k optimalizaci této aplikace a ke zlepšování naší nabídky.

Právním podkladem pro toto zpracování osobních údajů je článek 6 odstavec 1 písmene a) nařízení GDPR (souhlas).

Další informace o službě Google Firebase a zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google naleznete zde. Zde můžete také uplatnit svá práva subjektu údajů (např. právo na výmaz) s ohledem na údaje, které společnost Google jako správce údajů zpracovává.

Odvolání Svůj souhlas se zpracováním těchto údajů můžete kdykoli odvolat zrušením výběru Google Firebase Analytics v našem centru ochrany osobních údajů.

3.4.4.2.4 Adjust

Při používání aplikace používáme technologii analýzy „Adjust“ společnosti Adjust GmbH, Saarbrücker Str. 37a, 10405 Berlín. Adjust shromažďuje údaje o instalaci (např. zda uživatele přimělo k instalaci aplikace marketingové opatření a ze kterého obchodu App Store byla aplikace nainstalována) a údaje o chování při používání aplikace. Adjust k tomuto účelu používá mj. IDFA (iOS) nebo ID služeb Google Play a také pseudonymizované (hašované) IP a Mac adresy. Data jsou přenášena na servery Adjust, kde jsou uložena a vyhodnocována. Příslušné výsledky se nám vrátí. Bez vašeho výslovného souhlasu budou shromážděné údaje použity výhradně k měření úspěšnosti reklamních opatření, k jejich vyúčtování a k prevenci podvodů. Na provádění takového shromažďování a zpracování pro tyto účely máme oprávněný zájem. Právním podkladem pro toto zpracování osobních údajů je článek 6 odstavec 1 písmeno f) nařízení GDPR (oprávněný zájem) a § 25 odstavec 2 č. 2 TDDDG. Další informace naleznete na stránkách https://www.adjust.com/terms/privacy-policy/?utm_source=coba a https://www.adjust.com. Proti popsanému zpracování údajů můžete vznést námitku zde.

3.4.4.3 Souhlas s cookies pro marketingové účely
3.4.4.3.1 Souhlas s technologií Criteo Retargeting

Do této webové stránky je integrována technologie Retargeting společnosti Criteo SA, 32 Rue Blanche, 75009 Paříž. Použitím této technologie je možné zobrazovat vám na stránkách třetích subjektů (stránky publisher) reklamu na výrobky, které jste si prohlíželi na této webové stránce. Za tímto účelem shromažďují firmy Witt a Criteo SA na společnou odpovědnost informace o vašem uživatelském chování na této webové stránce použitím sledovacích cookies a podobných technologií, které jsou umístěny ve vašem prohlížeči, nebo použitím marketingových ID v prostředích, která nepodporují cookies, a předávají je společnosti Criteo SA. Za další zpracování údajů předávaných společnosti Criteo SA nese výhradní odpovědnost Criteo SA podle zákona o ochraně údajů. Pomocí použitých technologií může společnost Criteo analyzovat trendy a identifikovat zájmy jednotlivých uživatelů s ohledem na webové stránky a aplikace a označit návštěvníky na webových stránkách a v aplikacích svých partnerů. Uživatelé označení společností Criteo dostávají technické ID. Kromě toho předáme vaši e-mailovou adresu uloženou v zákaznickém účtu jako hodnotu hash společnosti Criteo, jakmile ji rozeznáme při přihlášení, a vy udělíte souhlas s tímto zprostředkováním údajů pomocí banneru použitého na této webové stránce / v této aplikaci. Hodnotu hash e-mailové adresy používá společnost Criteo výhradně k opětovnému rozpoznání návštěvníků webové stránky. Společnost Criteo nikdy neshromažďuje osobní údaje, které umožňují přímou identifikaci, například jména nebo adresy. Criteo analyzuje výhradně prohlížené výrobky, resp. chování při vyhledávání a navštívené stránky na webové prezentaci partnera, za něhož Criteo umisťuje reklamu. Aby vám společnost Criteo mohla zobrazovat personalizovanou reklamu a poskytovat bezproblémové online prostředí, může synchronizovat ID různých prohlížečů, které používáte („synchronizace ID“). Díky technologii synchronizace ID vám společnost Criteo může vždy nabídnout ty nejrelevantnější reklamy – bez ohledu na váš prohlížeč nebo koncové zařízení – aniž by musela shromažďovat a zpracovávat osobní údaje, jako jsou jména nebo adresy. Za tímto účelem používá Criteo přesné metody propojení založené na technických údajích shromážděných pomocí používaných technologií společnosti Criteo – jako jsou ID našich reklamních partnerů nebo hašované e-mailové adresy, které partneři předávají společnosti Criteo. Právním podkladem pro toto zpracování osobních údajů je článek 6 odstavec 1 písmene a) nařízení GDPR (souhlas).

Další informace o ochraně osobních údajů ve společnosti Criteo naleznete zde https://www.criteo.com/de/privacy/. Zde můžete také uplatnit svá práva subjektu údajů (např. právo na výmaz) s ohledem na údaje, které o vás Criteo SA zpracovává jako pověřenec pro ochranu údajů. Svůj souhlas s použitím technologie retargetingu společnosti Criteo můžete odvolat zde, popř. zde můžete odmítnout udělit souhlas.

3.4.4.3.2 Souhlas se službou Google Remarketing

Tato webová stránka / aplikace používá službu Google Remarketing. Google Remarketing je online marketingový program společnosti Google Ireland Limited („Google“). Přitom používáme funkci remarketingu v rámci služby Google AdWords. Prostřednictvím funkce remarketingu vám můžeme reklamní sdělení vycházející z vašich zájmů prezentovat na jiných internetových stránkách / aplikacích v rámci marketingové sítě Google. Za tímto účelem je analyzováno vaše chování při surfování na našich internetových stránkách / aplikaci, např. jaké nabídky jste si prohlíželi. Můžeme vám tak i po vaší návštěvě našich internetových stránek / aplikace zobrazovat na online vyhledávači Google tzv „Google reklamy“ a na jiných internetových stránkách / aplikacích individualizovanou reklamu. Jakmile navštívíte služby Googlu nebo internetové stránky v marketingové síti Google, uloží Google za tímto účelem ve vašem prohlížeči soubor cookie. Prostřednictvím tohoto cookie budou evidovány vaše návštěvy. Cookie slouží k jednoznačné identifikaci vašeho webového prohlížeče, nikoli k identifikaci vaší osoby. Při používání zjišťuje aplikace Witt identifikátory vašeho koncového zařízení a na této bázi předává sledovací údaje společnosti Google.

Se společností Google také sdílíme informace o vašich posledních objednávkách (konverzích). Kromě toho předáme vaši e-mailovou adresu uloženou v zákaznickém účtu jako hodnotu hash společnosti Google, jakmile ji rozeznáme při přihlášení, a vy udělíte souhlas s tímto zprostředkováním údajů pomocí banneru použitého na této webové stránce. Hodnota hash e-mailové adresy bude použita společností Google výhradně k opětovnému rozpoznání návštěvníků webové stránky v rámci použití individualizované reklamy. Stejné pravidlo platí také ohledně předání / použití vaší IP adresy a vašeho uživatelského agenta.

Je možné, že Google údaje shromážděné prostřednictvím webové stránky witt-weiden.de a aplikace Witt o vašem uživatelském chování použije i k vlastním účelům nebo k účelům jiných zákazníků Googlu (např. k použití individualizovaných reklam třetích osob). Takové další zpracování údajů, jakož i zpracování údajů poté, co je společnost Witt předala společnosti Google, provádí společnost Google jako jediný správce podle zákona o ochraně údajů. V této souvislosti může společnost Google, která nese výhradní odpovědnost za ochranu údajů, ukládat údaje o vás ve Spojených státech. Evropský soudní dvůr rozhodl, že Spojené státy jsou zemí s nedostatečnou úrovní ochrany údajů. V této souvislosti existuje zejména riziko, že vaše údaje budou zpracovány americkými institucemi/orgány pro účely kontroly a sledování, aniž byste proti tomu měli k dispozici dostatečné právní prostředky. Právním podkladem pro toto zpracování osobních údajů je článek 6 odstavec 1 písmene a) nařízení GDPR (souhlas). Bližší informace týkající se služby Google Remarketing a dále prohlášení společnosti Google o ochraně osobních údajů jsou k nahlédnutí na adrese: www.google.com/privacy/ads/. Tady můžete uplatnit rovněž svá práva subjektu údajů (např. právo na výmaz) s ohledem na údaje, které zpracovává Google jakožto podle zákona správce osobních údajů. Zde můžete odvolat svůj souhlas s použitím služby Google Remarketing, resp. odmítnout udělit souhlas s použitím služby Google Remarketing. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat v naší správě preferencí.

3.4.4.3.3 Souhlas se službou Meta Retargeting (Website-Custom-Audience)

Používáme propagační služby společnosti Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin, Ireland („Meta“). Použitím souborů cookie a také využitím identifikátorů zařízení nebo podobných technologií jsou informace o používání této webové stránky / aplikace Witt (např. informace o zobrazených položkách) shromažďovány společnostmi Josef Witt GmbH a Meta Platforms Ireland Limited ve společné odpovědnosti a předávány firmě Meta Platforms Ireland Limited.

Do této webové stránky je integrován pixel společnosti Meta Platforms Ireland Limited (Website Custom Audience Pixel), který společnosti Meta umožňuje předávat sledovací údaje. Při používání zjišťuje aplikace Witt identifikátory vašeho koncového zařízení a předává na této bázi sledovací údaje společnosti Meta. Kromě toho předáváme vaši e-mailovou adresu uloženou v zákaznickém účtu jako hodnotu hash společnosti Meta, pokud ji rozeznáme při přihlášení a vy udělíte svůj souhlas s tímto zprostředkováním údajů pomocí banneru použitého na této webové stránce / aplikaci Witt. Hodnota hash e-mailové adresy bude použita společností META výhradně k opětovnému rozpoznání návštěvníků webové stránky v rámci použití individualizované reklamy. Stejné pravidlo platí také ohledně předání / použití vaší IP adresy a vašeho uživatelského agenta.

Tyto informace mohou být k vaší osobě přiřazeny pouze s pomocí dalších informací, které o vás uložila společnost Meta například na základě toho, že vlastníte účet na sociální síti „Facebook“ či „Instagram“. Na základě informací zjištěných na webové stránce / v aplikaci Witt vám můžeme na vašem účtu na Facebooku nebo Instagramu zobrazovat cílené reklamy k našim nabídkám, které odpovídají vašim zájmům (mimo jiné retargeting). Shromažďované informace může kromě toho společnost Meta sbírat a nashromážděné informace pak využívat k vlastním marketingovým účelům či k marketingovým účelům třetích osob. Společnost Meta tak může například z vašeho chování při surfování na této internetové stránce vyvozovat určité zájmy a tyto informace použít i k propagaci nabídek třetích osob. Společnost Meta může kromě toho spojovat nashromážděné informace s dalšími informacemi, které o vás Meta shromáždila prostřednictvím jiných internetových stránek a/nebo v souvislosti s využíváním sociální sítě „Facebook“ či „Instagram“, takže můžete mít u společnosti Meta Platforms Ireland Limited uložen svůj profil. Tento profil může být použit k marketingovým účelům společnosti Meta. Za trvalé ukládání a popsané další zpracování údajů předávaných společnosti Meta nese výhradní odpovědnost Meta Platforms Ireland Limited. V této souvislosti může společnost Meta Platforms Ireland Limited, která nese výhradní odpovědnost za ochranu údajů, poskytovat údaje o vás do USA. Evropský soudní dvůr rozhodl, že Spojené státy jsou zemí s nedostatečnou úrovní ochrany údajů. V této souvislosti existuje zejména riziko, že vaše údaje budou zpracovány americkými institucemi/orgány pro účely kontroly a sledování, aniž byste proti tomu měli k dispozici dostatečné právní prostředky. Právním podkladem pro toto zpracování osobních údajů je článek 6 odstavec 1 písmene a) nařízení GDPR (souhlas).

Bližší informace o ochraně osobních údajů ve společnosti Meta Platforms Ireland Limited dostanete zde: https://www.facebook.com/policy.php Tady najdete rovněž možnost uplatnit svá práva subjektu údajů (např. právo na odstranění) vůči společnosti Meta Platforms Ireland Limited. Zde můžete odvolat svůj souhlas s poskytnutím údajů společnosti Meta Platforms Ireland Limited prostřednictvím pixelu na této webové stránce / v aplikaci Witt, popř. odmítnout udělit souhlas s použitím služby Facebook Retargeting.

Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat v naší správě preferencí.

3.4.4.3.5 AWIN AG

"Za účelem správné evidence prodejů a/nebo pozic ukládá společnost AWIN AG, Eichhornstraße 3, 10785 Berlin na koncovém zařízení návštěvníka soubor cookie. Tento soubor cookie ukládá doména parners.webmaster-plan.com, resp. banners.webmasterplan.com. Cookies používané společností AWIN jsou při standardním nastavení internetového prohlížeče akceptovány. Pokud si ukládání těchto cookies nepřejete, deaktivujte si ve svém internetovém prohlížeči přijímání cookies z příslušných domén. Cookies společnosti AWIN ukládají pouze ID zprostředkujícího partnera a také pořadové číslo návštěvníka, který na reklamní prostředek (banner, textový odkaz apod.) klikl. To je nutné pro realizaci platby. Na základě ID partnera lze po dokončení transakce zprostředkujícímu partnerovi přiřadit provizi, která mu má být vyplacena. Podrobnosti o ochraně osobních údajů najdete na: https://www.awin.com/de/datenschutzerklarung#section_advertiser-und-publisher

3.4.4.3.6 Google Adwords

Naše webová stránka / App využívá službu Google Adwords. Google AdWords je onlinový marketingový program společnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“).
Přitom používáme jednak funkci remarketingu v rámci služby Google AdWords. Díky funkci remarketingu můžeme uživatelům naší internetové stránky / App na jiných internetových stránkách / App v rámci sítě zobrazení Google (na stránce Google samotné, tzv. „Google reklamy“ nebo na jiných internetových stránkách) prezentovat reklamy podle jejich zájmů. Za tím účelem je analyzována interakce uživatelů na naší internetové stránce / App, například to, o které nabídky se uživatel zajímal, abychom mohli uživatelům i po skončení návštěvy naší stránky / App zobrazit cílenou reklamu na jiných stránkách. Z toho důvodu ukládá Google určitý kód do prohlížečů uživatelů, kteří využívají určité služby Google nebo navštěvují určité internetové stránky / App v síti zobrazení Google. Prostřednictvím tohoto kódu, označovaného jako cookie, jsou zaznamenávány návštěvy těchto uživatelů. Tento kód slouží k jednoznačné identifikaci internetového prohlížeče na určitém počítači, a nikoliv k identifikaci osoby. Osobní údaje nejsou ukládány.
Použití souborů cookie společností Google můžete deaktivovat tak, že kliknete na níže uvedený odkaz a stáhnete si na něm připravený plugin a nainstalujete jej: https://www.google.com/settings/ads/plugin.
Bližší informace o službě Google Remarketing, jakož i prohlášení společnosti Google o ochraně osobních údajů jsou k nahlédnutí na: https://www.google.com/privacy/ads/.

3.4.3.3.7 Uplatnění marketingu na trhu

"Na naší webové stránce / App shromažďujeme při udělení souhlasu informace o vašem chování při surfování. Tyto informace mohou být kombinovány s informacemi o vašem chování při surfování na jiných internetových stránkách / Apps (sledovací údaje). Kromě toho jsou na této webové stránce / App shromažďovány údaje o vás, pokud si založíte zákaznický účet a / nebo si pořizujete zboží přes tuto webovou stránku / App. Spadají sem též údaje z procesu vyřizování smluv uzavíraných prostřednictvím této webové stránky / App (údaje o zákaznickém účtu / údaje o smlouvě a vyřizování smlouvy). Tyto údaje mohou být kombinovány se sledovacími údaji a ostatními údaji o zákaznickém účtu / o smlouvě / a údaji z procesu vyřizování smlouvy. Sledovací údaje a údaje o zákaznickém účtu / o smlouvě / a údaje z procesu vyřizování smlouvy jsou u nezávislého správce údajů ukládány v anonymizované podobě. Vůbec se nepředávají vlastní osobní údaje, jako jsou například jméno, e-mailová adresa, vaše datum narození atd. Správce údajů vyhotovuje na základě získaných anonymizovaných dat informace o vašich preferencích (např. modeaffin). V žádném případě nejsou vytvářeny informace o zvlášť citlivých údajích (např. politické názory, zdravotní stav) a tyto citlivé údaje také ani nejsou použity v rámci vytváření preferencí.

Tyto informace o vašich preferencích může Otto (GmbH & Co KG) použít k tomu, aby vám třetí strany (inzerenti) mohly zobrazovat individualizovanou reklamu na webových stránkách třetích stran (tzv. „vydavatelé“). Údaje nejsou předávány inzerentům ani provozovatelům webových stránek (vydavatelům). Pokud jsou informace o preferencích ukládány společností Otto (GmbH & Co KG) v technických infrastrukturách, suverenita nad uvedenými informacemi má výhradně uvedená společnost.

Informace o preferencích nejsou předávány třetím osobám. Ani uvedené společnosti, ani provozovatelé technických infrastruktur nejsou schopni přiřadit k vaší osobě přímo určité preference. Dále musí minimální počet osob (20 osob), k nimž jsou uvedenými společnostmi ukládány informace o preferencích, vykazovat tytéž preference (K anonymita). Právním podkladem pro shora popsané zpracování osobních údajů je článek 6 odst. 1 písmene a) nařízení GDPR (souhlas).
Pokud si už nepřejete, aby byly ke shora uvedenému účelu shromažďovány sledovací údaje napříč webovými stránkami / App, můžete souhlas, který jste k tomu dali, odvolat [zde]( /opt-out/nitro). Pokud si nepřejete, aby informace o vašich preferencích již shromážděné v popsané souvislosti nebyly používány k popsaným marketingovým účelům, chtěli bychom vás požádat, abyste klikli na tento odkaz a vybrali poskytovatele služeb „The Adex“.

3.4.3.3.8 Personalizace GK AIR

Vaše historie nákupů se používá pro osobní doporučení produktů. To zahrnuje zejména položky a kategorie produktů, které jste si již prohlíželi, hledali nebo zakoupili.

K zaznamenávání historie nákupů používáme soubory cookie a e-mailovou adresu v pseudonymizované podobě. Údaje jsou uloženy v pseudonymní podobě a zpracovávány společností GK Artificial Intelligence for Retail AG, Zwickauer Straße 16, 09112 Chemnitz. O vás osobně není možné dělat žádné závěry. Tyto údaje používáme k tomu, abychom vám poskytli osobní doporučení produktů a zlepšili tak váš zážitek z nakupování. Právním základem pro toto zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR (souhlas).

Souhlas udělený s ohledem na používání GK Artificial Intelligence for Retail AG lze zde kdykoli odvolat.“

3.4.4.3.9 Vlastní sledování webu / retargeting / personalizace / hodnocení reklamních prostředků

Účel zpracování údajů: Používáme vlastní technologii sledování webu k analýze vašeho uživatelského chování na našich webových stránkách. Takto shromážděná data používáme zejména ke sledování výkonu, testování, kontrole cílených doporučení produktů na našich webových stránkách a v newsletteru, k inzerci na stránkách třetích stran a k podpoře prevence podvodů a k hodnocení offline reklamních materiálů. Shromážděné údaje jsou zpracovávány v pseudonymizované formě, aby nedocházelo k osobní identifikaci. Doba zpracování/ukládání cookies: 12 měsíců (shromážděné údaje budou vymazány, jakmile již nebudou potřebné pro účely zpracování). Příjemce údajů: Josef Witt GmbH. Právní základ: čl. 6 odst. 1 písm. a, 7 GDPR. Přenos údajů do třetích zemí: ne. Právní základ čl. 6 odst. 1 písm. a, 7 GDPR

3.4.4.3.10 Souhlas se službou Google Customer Match List-Upload

Naše platforma využívá reklamní služby společnosti Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland („Google“). Máme možnost poskytnout vaši e-mailovou adresu uloženou v zákaznickém účtu jako hodnotu hash (hodnota hash je přeměna vaší e-mailové adresy na jinou hodnotu, tím dochází k pseudonymizaci vaší e-mailové adresy) společnosti Google, pokud ji rozeznáme při přihlášení a vy udělíte souhlas s tímto zprostředkováním údajů pomocí banneru použitého na této webové stránce / aplikaci. Hodnota hash e-mailové adresy bude společností Google využita k vaší identifikaci na webových stránkách / aplikacích společnosti Google (např. YouTube) a také k použití našich personalizovaných reklam na těchto stránkách a aplikacích. Stejné pravidlo platí také ohledně předání / použití vaší IP adresy a vašeho uživatelského agenta. Existuje také možnost, že identifikace povede k tomu, že nebudete dostávat naše reklamy. Za trvalé ukládání a popsané další zpracování hodnot hash nese výhradní odpovědnost Google Ireland Limited. V této souvislosti může společnost Google Ireland Limited, která nese výhradní odpovědnost za ochranu údajů, ukládat hodnoty hash v USA. Evropský soudní dvůr rozhodl, že Spojené státy jsou zemí s nedostatečnou úrovní ochrany údajů. V této souvislosti existuje zejména riziko, že vaše údaje budou zpracovány americkými institucemi/orgány pro účely kontroly a sledování, aniž byste proti tomu měli k dispozici dostatečné právní prostředky. Právním podkladem pro toto zpracování osobních údajů je článek 6 odstavec 1 písmene a) nařízení GDPR (souhlas).

Bližší informace o ochraně osobních údajů ve společnosti Google najdete zde. Zde najdete také možnost uplatnit svá práva subjektu údajů (např. právo na odstranění) vůči společnosti Google Ireland Limited. Souhlas s poskytnutím hodnot hash společnosti Google Ireland Limited můžete odvolat v centru preferencí, případně odmítnout udělení souhlasu se zprostředkováním hodnot hash.

3.4.4.3.11 Souhlas se službou Criteo List-Upload

Naše platforma používá propagační služby společnosti Criteo SA, 32Rue Blanche, 75009 Paříž. Máme možnost poskytnout vaši e-mailovou adresu uloženou v zákaznickém účtu jako hodnotu hash (hodnota hash je přeměna vaší e-mailové adresy na jinou hodnotu, tím dochází k pseudonymizaci vaší e-mailové adresy) společnosti Criteo, pokud ji rozeznáme při přihlášení a vy udělíte souhlas s tímto zprostředkováním údajů pomocí banneru použitého na této webové stránce / aplikaci. Hodnota hash e-mailové adresy bude společností Criteo využita k vaší identifikaci na partnerských webových stránkách / aplikacích společnosti Criteo a také k použití našich personalizovaných reklam na těchto stránkách a aplikacích. Stejné pravidlo platí také ohledně předání / použití vaší IP adresy a vašeho uživatelského agenta. Existuje také možnost, že identifikace povede k tomu, že nebudete dostávat naše reklamy.

Za trvalé ukládání a popsané další zpracování hodnot hash nese výhradní odpovědnost Criteo SA. Právním podkladem pro toto zpracování osobních údajů je článek 6 odstavec 1 písmene a) nařízení GDPR (souhlas).

Bližší informace o ochraně osobních údajů ve společnosti Criteo najdete zde. Souhlas s poskytnutím hodnot hash společnosti Criteo SA můžete odvolat v centru preferencí, případně odmítnout udělení souhlasu se zprostředkováním hodnot hash.

3.4.4.3.12 Souhlas se službou Meta Custom Audiences List-Upload

Naše platforma používá propagační služby společnosti Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin, Ireland („Meta“). Máme možnost poskytnout vaši e-mailovou adresu uloženou v zákaznickém účtu jako hodnotu hash (hodnota hash je přeměna vaší e-mailové adresy na jinou hodnotu, tím dochází k pseudonymizaci vaší e-mailové adresy) společnosti Meta, pokud ji rozeznáme při přihlášení a vy udělíte souhlas s tímto zprostředkováním údajů pomocí banneru použitého na této webové stránce / aplikaci. Hodnota hash e-mailové adresy bude společností Meta využita k vaší identifikaci na webových stránkách / aplikacích společnosti Meta (např. na sociální síti „Facebook“) a také k použití našich personalizovaných reklam na těchto stránkách a aplikacích. Stejné pravidlo platí také ohledně předání / použití vaší IP adresy a vašeho uživatelského agenta. Existuje také možnost, že identifikace povede k tomu, že nebudete dostávat naše reklamy. Za trvalé ukládání a popsané další zpracování hodnot hash nese výhradní odpovědnost Meta Platforms Ireland Limited. V této souvislosti může společnost Meta Platforms Ireland Limited, která nese výhradní odpovědnost za ochranu údajů, ukládat hodnoty hash v USA. Evropský soudní dvůr rozhodl, že Spojené státy jsou zemí s nedostatečnou úrovní ochrany údajů. V této souvislosti existuje zejména riziko, že vaše údaje budou zpracovány americkými institucemi/orgány pro účely kontroly a sledování, aniž byste proti tomu měli k dispozici dostatečné právní prostředky. Právním podkladem pro toto zpracování osobních údajů je článek 6 odstavec 1 písmene a) nařízení GDPR (souhlas).

Bližší informace o ochraně osobních údajů ve společnosti Meta najdete zde. Zde najdete také možnost uplatnit svá práva subjektu údajů (např. právo na odstranění) vůči společnosti Meta Platforms Ireland Limited. Souhlas s poskytnutím hodnot hash společnosti Meta Platforms Ireland Limited můžete odvolat v centru preferencí, případně odmítnout udělení souhlasu se zprostředkováním hodnot hash.

3.4.4.4 Social-Media-Plug-Ins

Na naší internetové stránce používáme na základě článku 6 odstavce 1 písmene f) GDPR pluginy sociálních sítí Facebook, YouTube a Google+, abychom na nich propagovali naši společnost. S tím spojený marketingový záměr je podle GDPR považován za oprávněný zájem.
Účel a rozsah shromažďování údajů a jejich další zpracování a používání příslušným poskytovatelem, jakož i vaše práva s tím spojená a možnosti nastavení na ochranu vašeho soukromí najdete v příslušných prohlášeních o ochraně osobních údajů jednotlivých poskytovatelů, na něž odkazujeme níže.
Tím, že se předem odhlásíte ze stránek sociálních sítí a vymažete cookies, můžete zamezit tomu, aby sociální sítě během vaší návštěvy na stránce www.witt-international.cz přiřadily o vás shromážděné informace k vašemu uživatelskému účtu na příslušné sociální síti. Pokud si nepřejete, aby sociální sítě bezprostředně přiřazovaly údaje, získané prostřednictvím naší reklamy, k vašemu profilu, musíte se před návštěvou naší internetové stránky od příslušných sociálních sítí odhlásit. Nahrávání pluginů můžete také zcela zamezit pomocí doplňku pro váš prohlížeč, například blokátorem skriptů „NoScript“, který najdete na adrese: http://noscript.net.

3.4.4.4.1 Facebook, Google+ a YouTube

Na této stránce používáme sociální pluginy sítí Facebook a Google (Google+ a YouTube). Jedná se o nabídky amerických společností Facebook a Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (dále jen „Google“)).
Pokud navštívíte stránku, která takový plugin používá, vytvoří váš prohlížeč spojení s Facebookem, resp. Google a načte obsah těchto stránek. Vaše návštěva na internetové stránce tak může být případně zpětně vysledována společnostmi Facebook a Google, ačkoliv funkci sociálních pluginů aktivně nevyužíváte. Pokud máte účet na sítích Facebook nebo Google, můžete takové sociální pluginy používat a sdílet díky nim informace s vašimi přáteli. Společnost Sieh an! Handelsgesellschaft mbH nemá žádný vliv na obsah pluginů a na předávání informací.
Na svých internetových stránkách poskytují společnosti Facebook a Google podrobné informace o rozsahu, druhu, účelu a dalším zpracování vašich údajů. Najdete zde také podrobné informace o vašich právech a o možnostech nastavení ochrany vašeho soukromí.
Zásady ochrany osobních údajů společnosti
Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy
Zásady ochrany osobních údajů společnosti
Google: http://www.google.com/intl/de/policies/privacy


3.4.4.4.2 WhatsApp

Na těchto webových stránkách můžete použít tlačítko sdílení přes aplikaci WhatsApp (WhatsApp Share Button). Toto tlačítko vám umožní sdílet na vašem mobilním telefonu obsah z webu witt-international.cz přes aplikaci WhatsApp. Tlačítko představuje hypertextový odkaz. Když se tlačítko objeví na této webové stránce, ještě žádné osobní údaje provozovateli aplikace WhatsApp ani jiným třetím stranám poskytovány nejsou. Jakmile použijete tlačítko WhatsApp, provozovatel aplikace WhatsApp se dozví, jaký obsah sdílíte a že bylo tlačítko na této stránce použito. Více informací o přístupu k osobním údajům provozovatele aplikace WhatsApp naleznete v prohlášení provozovatele o ochraně osobních údajů: https://www.whatsapp.com/legal/#Privacy

3.4.4.5 Odvolání všech souhlasů

Svůj souhlas, který jste udělili pro shora popsaná zpracování osobních údajů, můžete v plném rozsahu odvolat zde.

3.4.4.6 Další zpracování sledovacích údajů pro oprávněné zájmy
3.4.4.6.1 Oprávněné zájmy společnosti Sieh an! / zvážení zájmů

Společnost Sieh an! je oprávněna na základě oprávněných zájmů dál zpracovávat sledovací údaje, které byly shromážděny po udělení souhlasu. Toto další zpracování se opírá o právní podklad podle článku 6 odst. 1 písmene f) nařízení GDPR (zvážení zájmů). Pokud společnost Sieh an! na základě právního podkladu z článku 6 odst. 1 písmene f) nařízení GDPR dál zpracovává sledovací údaje, děje se tak výhradně pro účely, k jejichž sledování má společnost Sieh an! oprávněný zájem. K takovým oprávněným zájmům patří mimo jiné zpracování sledovacích údajů za účelem použití individualizované reklamy na stránkách třetích subjektů a dále uskutečnění návrhů k výrobkům na stránkách witt-international.cz.  Společnost Sieh an! v souvislosti s dalším zpracováním sledovacích údajů nezpracovává žádné takové údaje, které jsou zákonem v článku 9 nařízení GDPR klasifikovány jako obzvláště citlivé (např. údaje o zdravotním stavu). Společnost Sieh an! dál nepoužívá sledovací údaje ani k sestavování výsledků vyhodnocení, které by se daly přiřadit mezi zvláštní kategorie osobních údajů podle článku 9 nařízení GDPR. Na základě sledovacích údajů neprovádí společnost Sieh an! ani žádná automatizovaná rozhodování, která vyvolávají právní účinky vůči vám coby uživateli webové stránky witt-international.cz nebo vás podobným způsobem výrazně poškozují (např. individualizované úpravy cen na základě vašeho uživatelského chování). Kromě toho jsou sledovací údaje společností Sieh an! – v závislosti na jejich objemu a rizicích vyplývajících pro vaše chráněná práva ze zpracování sledovacích údajů – podrobeny pseudonymizaci, čímž je zamezeno přiřazení údajů k vaší osobě.

3.4.4.6.2 Userlike

Tato internetová stránka používá Userlike, live chatový software společnosti Userlike UG (s omezením odpovědnosti).
Userlike používá „cookies“, textové soubory, které se ukládají na vašem počítači a které umožňují vést s vámi na internetové stránce osobní rozhovor formou chatu v reálném čase. Získané údaje se nepoužívají k osobní identifikaci uživatele této internetové stránky a nejsou spojovány s osobními údaji o nositeli pseudonymu.
Userlike je používán v zájmu jednoduché a rychlé komunikace se zákazníky, abychom mohli odpovědět na otázky týkající se našich onlinových nabídek. To představuje oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR.
Další informace najdete v Zásadách ochrany osobních údajů na internetové stránce: https://www.userlike.com/de/privacy_policy.

3.5 Mobilní aplikace

Aplikace využívá mimo jiné technologii analýzy „adjust“ od společnosti adjust GmbH. Technologie adjust provádí analýzu na základě IP a Mac adres uživatelů, ovšem v anonymizované formě. Identifikace skutečné osoby není možná. Informace získávané použitím této technologie slouží výhradně k analýze funkčnosti a využívání aplikace. Jedná se o anonymizovaná hodnocení. Analýzy se používají výhradně k výzkumu trhu a také k optimalizaci a vývoji aplikace. Tím, že využíváte tuto internetovou stránku / aplikaci za účelem analýzy, vyjadřujete svůj souhlas se zpracováním takto získaných anonymizovaných údajů výše popsaným způsobem a k výše uvedeným účelům. Proti shromažďování a ukládání údajů můžete s účinností do budoucna kdykoliv podat námitku e-mailem na adresu optout@adjust.com.

3.6 Zákaznický účet / uživatelský účet

Abychom vám mohli poskytnout nejvyšší možné pohodlí, nabízíme vám trvalé uložení vašich osobních údajů prostřednictvím zákaznického/uživatelského účtu, chráněného heslem.

Založení zákaznického účtu je v zásadě dobrovolné. Pokud si zákaznický účet založíte, řídí se zpracování vámi poskytnutých údajů podle článku 6 odstavce 1 písmene b) GDPR. Po zřízení zákaznického účtu není opětovné zadávání údajů nutné. Navíc si můžete údaje uložené pod vaším zákaznickým účtem kdykoliv prohlédnout a upravit.

Založení zákaznického účtu je nutné pouze v případě, že chcete na internetové stránce / v aplikaci vytvořit objednávku – pak jsou údaje ze zákaznického účtu nutné k realizaci smlouvy. Právním základem pro zpracování osobních údajů je v tomto případě (navíc) článek 6 odstavec 1 písmeno b) GDPR.

Kromě údajů, na které jste dotazováni při odesílání objednávky, musíte při zakládání zákaznického účtu zadat vlastní heslo. To společně s vaší e-mailovou adresou umožňuje přístup k vašemu zákaznickému účtu. Své osobní přístupové údaje uchovávejte na bezpečném místě a především je neposkytujte žádné nepovolané třetí osobě. Uvědomte si prosím, že na naší internetové stránce automaticky zůstáváte přihlášeni i po jejím opuštění, pokud jste se aktivně neodhlásili. Svůj zákaznický účet můžete kdykoliv smazat. Odstranění můžete iniciovat zde. Uvědomte si ale, že tak nedochází k současnému vymazání údajů z uživatelského účtu, pokud jste si u nás už někdy objednali. Vymazání vašich údajů proběhne automaticky po uplynutí lhůt pro uchovávání, které pro nás platí na základě obchodního a daňového práva. Právním základem pro zpracování osobních údajů je článek 6 odstavec 1 písmeno c) GDPR a také článek 6 odstavec 1 písmeno f) GDPR.

Máte možnost nás kontaktovat několika různými způsoby: prostřednictvím kontaktního formuláře, e-mailem, telefonicky nebo poštou. Pokud nás kontaktujete, využijeme osobní údaje, které jste nám při této příležitosti dobrovolně poskytli, výhradně k tomu, abychom vás mohli kontaktovat a zpracovat váš požadavek.

Právní základ tohoto zpracování osobních údajů tvoří článek 6 odstavec 1 písmeno a), článek 6 odstavec 1 písmeno b) GDPR, článek 6 odstavec 1 písmeno c) GDPR a článek 6 odstavec 1 písmeno f) GDPR.

3.8 Platby

Informace týkající se plateb zpracováváme za účelem realizace platby, například pokud si zakoupíte nějaký produkt a/nebo nějakou službu prostřednictvím internetové stránky www.witt-international.cz / v aplikaci Witt international. V závislosti na platební metodě předáme informace o platbě třetím osobám (například při platbě kartou vašemu poskytovateli platební karty).

Právní základ tohoto zpracování osobních údajů tvoří článek 6 odstavec 1 písmeno a), článek 6 odstavec 1 písmeno b) GDPR a článek 6 odstavec 1 písmeno f) GDPR.

3.9 Hodnocení a komentáře zákazníků

Pokud uživatelé zanechají komentáře nebo jiné příspěvky na stránkách witt-international.cz / v aplikaci WITT International, budou jejich IP adresy na základě našich oprávněných zájmů ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR uloženy po dobu sedmi dnů. Děje se tak pro naši bezpečnost, pokud někdo zanechá v komentářích a příspěvcích nezákonný obsah (urážky, zakázaná politická propaganda atd.).

Uživatelé se mohou se svým souhlasem přihlásit k odběru komentářů v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR a z probíhajících odběrů komentářů se mohou kdykoli odhlásit. Za účelem prokázání souhlasu uživatelů ukládáme čas přihlášení společně s IP adresou uživatelů a tyto informace vymažeme, když se uživatelé odhlásí z odběru.

4. Vaše práva

4.1 Přehled

Kromě práva na odvolání souhlasu, který jste nám poskytli, máte při splnění příslušných právních předpokladů další následující práva:
- právo na informaci o tom, které osobní údaje o vás máme uložené (článek 15 GDPR), zejména můžete požadovat informaci o účelech zpracování, kategoriích osobních údajů, o kategoriích příjemců, jimž jsou nebo byly osobní údaje poskytovány, o plánované době uchovávání údajů, o původu vašich údajů, pokud nebyly získány přímo od vás;
- právo na opravu nesprávných nebo na doplnění správných údajů (článek 16 GDPR),
- právo na vymazání vašich údajů, které jsou u nás uložené (článek 17 GDPR), pokud nemáme povinnost dodržet zákonné nebo smluvní lhůty pro uchovávání nebo jiné zákonné povinnosti, resp. naše právo na další uchovávání;
- právo na omezení rozsahu zpracování vašich údajů (článek 18 GDPR), pokud zpochybňujete správnost údajů, pokud je jejich zpracování protizákonné, ale vy odmítáte jejich vymazání; pokud správce údaje již nepotřebuje, pokud je ale potřebujete vy pro uplatnění, realizaci nebo obranu svých právních nároků nebo pokud jste podali námitku podle článku 21 GDPR;
- právo na přenositelnost údajů podle článku 20 GDPR, to znamená, že máte právo požadovat, aby vám byly vybrané údaje o vás, které máme uložené, poskytnuty ve strukturovaném, běžném a strojově čitelném formátu, nebo aby byly poskytnuty jinému správci;
- právo na podání stížnosti k dohledovému orgánu. Zpravidla se v takovém případě můžete obrátit na dohledový orgán v místě vašeho pobytu nebo výkonu práce nebo v sídle naší společnosti.
Výše uvedená práva, která vůči nám máte, můžete uplatnit na adrese https://www.witt-international.cz/contact. Právo na přenositelnost údajů můžete uplatnit na adrese https://www.witt-international.cz/contact

4.2 Právo vznést námitku

Při splnění předpokladů podle článku 21 odstavce 1 GDPR lze proti zpracování osobních údajů podat námitku z důvodů, které vyplývají ze zvláštní situace dotčené osoby.

Výše uvedené obecné právo vznést námitku platí pro všechny účely zpracování, uvedené v této informaci o ochraně osobních údajů, které jsou zpracovávány na základě článku 6 odstavce 1 písmene f) GDPR. Na rozdíl od speciálního práva vznést námitku, které se týká zpracování osobních údajů ke komerčním účelům, jsme podle GDPR povinni akceptovat obecně vznesenou námitku pouze v případě, že uvedete důvody nadřazeného významu (například ohrožení života nebo zdraví).

4.3 Právo na odvolání souhlasu

Pokud jsme údaje zpracovali na základě vámi uděleného souhlasu, máte kdykoliv právo tento souhlas odvolat. Odvolání souhlasu neznamená, že se s vaším souhlasem zpracované údaje v okamžiku odvolání souhlasu stanou neúčinnými.

Náš zpravodaj
Přihlaste se nyní a ušetřete!

Chci být informován/informována e-mailem o nabídkách, trendech a akcích nabízených na stránkách witt-international.cz (provozuje Sieh an! Handelsgesellschaft mbH) ...

Zobrazit více
NL-banner neu sacz